Logibat
(Beeld: VIL - Logibat)

VIL geeft startschot voor batterij-elektrisch wegtransport in Vlaanderen

De weg naar verduurzaming van onze samenleving en economie is definitief ingeslagen. Doelstellingen voor het verminderen van emissies zullen ook hun impact hebben op het zwaar wegtransport. Omdat binnen de logistieke sector het grootste energieverbruik op de weg zit, wil VIL met het project Logibat de transitie naar zero-emissie wegtransport faciliteren.

De batterijtechnologie wordt steeds krachtiger en ook het aanbod aan zware batterij-elektrische wagens met een rijbereik van meerdere honderden kilometers groeit voortdurend. Daarom wil VIL zich met Logibat buigen over de praktische mogelijkheden, de randvoorwaarden én de opportuniteiten van de batterijtechnologie om het emissieloze goederentransport over de weg te realiseren.

Interactieve en praktische aanpak

Logibat zet daarbij niet zozeer in op het uittekenen van theoretische modellen, maar vooral op het aangaan van de interactie met uiteenlopende partijen – van kmo’s tot grote bedrijven – die betrokken  zijn in de verschillende activiteiten van het wegvervoer, zoals lange afstand, distributie, afvalophaling, etc. VIL wil met Logibat een dialoog tussen de verschillende partijen opzetten en een duidelijk inzicht creëren in de praktische en economische realiteit, nu en in de toekomst, de haalbaarheid en de randvoorwaarden van batterij-elektrisch vrachtvervoer. Op die manier wil VIL komen tot oplossingen die groeien uit de realiteit van de logistieke sector.

Deel van een groter geheel

Het Logibat-project hoort thuis in een aantal projecten waarin VIL onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor emissieloos goederentransport over de weg. VIL-projectleider Sophie Delannoy licht toe: “VIL bestudeert de energietransitie binnen de logistiek vanuit verschillende invalshoeken. Het Hydrolog-project concentreert zich op waterstoftoepassingen voor intern tansport, terwijl Logigrid nagaat hoe het opzetten van energiegemeenschappen tussen bedrijven onderling kan bijdragen tot verduurzaming en gebruik van groene energie in de logistieke sector. Vanuit dat laatste project is Logibat ontstaan, waarmee we de verduurzaming van de vloot in Vlaanderen een boost willen geven.”

Ambitieuze doelstellingen

Concreet zal worden nagegaan wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken voor diverse toepassingen. Logibat zal ook nagaan hoe een landelijk dekkend laadnetwerk er moet uitzien zodat de sector deze aankomende technologie kan omarmen, zowel bij de verladers en de depots maar ook bij de (semi-) publieke stopplaatsen. Verder wordt er gekeken naar de mogelijke rol die logistieke bedrijven kunnen spelen als aanbieder van laadinfrastructuur in een nieuw businessmodel dat hieruit zou kunnen voortvloeien.Tot slot wordt ook het potentieel van de Catenary Solution binnen Road Systems in Vlaanderen ingeschat.

Projectdeelnemers: Aquafin, Barry Callebaut Belgium, Brink’s Solutions Belgium, Colruyt Group, Conway, Deconinck brandstoffen, ECS, Gilbert De Clerck, ICO, Ivago, Jogo Logistics, La Lorraine Transport, Lapauw Mario, Limburg.net, North Sea Port, Port of Antwerp, Put-Hendrickx Vervoer, Quinntra, R&L, Renault, Scania, Siemens Mobility, Sprint Transport, Transport Louwyck, Volvo, VP Xpress en Yuso.

Voor dit project werd ondersteuning gevraagd aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO).

Meer ecoTips artikels over duurzaam transport

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.