VITO en BIC

VITO bundelt krachten met Bioindustrial Innovation Canada (BIC)

VITO en Bioindustrial Innovation Canada (BIC) willen samenwerken aan veelbelovende biogebaseerde kansen in de markt. De focus van het onderzoek bij VITO ligt in lijn met de focus van BIC wat betreft commercialisering – klimaatverandering, duurzame energie, biogebaseerde chemie en de omzetting van biomassa. Daarnaast richt VITO haar pijlen op, en initieert ze sociale transitie. BIC fungeert als een katalysator door het samenbrengen van bio-economie, wetenschap en biomassa om zo samen de Canadese bio-economie uit te bouwen.

De samenwerkingsovereenkomst roept op tot samenwerking in de onderzoeksgebieden biomassaconversie, lignine-gebaseerde materialen, aromatische chemie en pyrolyse.

Samenwerking is de sleutel tot succes

Ludo Diels, Scientific Manager duurzame chemie bij VITO: “Ons focusgebied is gericht op het mogelijk maken van een transitie in de chemische industrie met de overgang van fossiele grondstoffen naar hernieuwbare biogrondstoffen. Zo’n transitie is enkel mogelijk als er technologisch en economisch haalbare routes worden gecreëerd die maatschappelijk aanvaard worden. En dat zal op zijn beurt de concurrentiepositie van Vlaanderen versterken. Dit ligt in lijn met de doelstellingen van BIC om duurzame technologieën te ontwikkelen voor Canada.”

Sandy Marshall, directeur van BIC, omschrijft de samenwerkingsovereenkomst als “een uitstekende en geweldige kans als we vooruitgang blijven boeken in het katalyseren van de commercialisering van bio-gebaseerde en duurzame technologieën waarbij jobs en economische waarde wordt gecreëerd voor Canada.” Verder zegt hij dat “het de belangrijke elementen van de innovatiestrategieën van de Canadese en Belgische overheden erkent, waaronder het concept van regionale innovatieclusters en de ontwikkeling van de bio-economie en bijhorende platforms.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.