plastic afval zee

VITO werkt mee aan Europees project tegen plastic zwerfafval

VITO neemt deel aan Remedies, een vierjarig Europees project dat het plastic zwerfafval in zeeën en oceanen gaat onderzoeken en aanpakken.

Een consortium van 21 pan-Europese organisaties en 1 Afrikaanse organisatie engageert zich met Remedies vier jaar lang tot het onderzoeken en aanpakken van plastic zwerfafval in oceanen. Het project is Europees gefinancierd en kadert binnen het Horizon Mission-programma gericht op de gezondheid van oceanen, zeeën en wateren.

Mainstream plasticpreventie

De algemene doelstelling van Remedies is publieke belangstelling te wekken voor het inzetten van remedies voor onze zeeën. De inspanningen om plastic zwerfvuil te monitoren en in te zamelen, maar ook om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen, moeten mainstream worden. Remedies wil met andere woorden van plasticpreventie een gewoonte maken.

Wat specifieke doelstellingen betreft, gaat het project het macro- en microplasticafval in acht mediterrane gebieden monitoren, 422 ton plastic afval inzamelen en valoriseren en de verdere afzetting van een equivalent van zo’n 61 ton plastic voorkomen. Het ambieert daarbij om 250.000 mensen te bereiken en 2.000 burgers te activeren. Zero-waste-innovaties in 50 gebieden zullen verder ook opgeschaald en gerepliceerd worden.

Burgers activeren

Het meest veelbelovende aspect is de activering van burgers, vooral van kustbewoners die door plasticvervuiling getroffen worden. Zij krijgen informatie, opleiding en begeleiding om “plasticondernemers” te worden.

VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, gaat de gegevens evalueren, samen met de lessen die zijn getrokken uit het onderzoek van macro- en microplastics in de Middellandse Zee.

Daarnaast staat de instelling in voor de kosten-batenanalyse van de innovaties op het vlak van plastic zwerfvuil. Ze zal ook bijdragen aan burgerwetenschappelijke initiatieven.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.