Vlaamse luchtkwaliteit verbetert

Luchtkwaliteit in Vlaanderen

Europese normen grotendeels gehaald

De Vlaamse Milieumaatschappij publiceert een nieuw rapport met de meetresultaten van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Dat toont aan dat de positieve trend zich voortzet en onze Vlaamse luchtkwaliteit alsmaar beter wordt. De uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door verkeer, maar ook houtverbranding (in de koude maanden) hebben nog een belangrijke impact op onze luchtkwaliteit. 

 

Aantal Europese normen gehaald

De luchtkwaliteit in Vlaanderen is de laatste decennia aanzienlijk verbeterd. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) geeft in een nieuw rapport een totaalbeeld over de luchtkwaliteit in Vlaanderen aan de hand van de meetgegevens van 2015. Daaruit blijkt dat Vlaanderen de Europese doelstellingen voor heel wat stoffen haalt.

Voor het tweede jaar op rij voldoet Vlaanderen aan de grenswaarden voor fijn stof. Voor een beperkt aantal stoffen halen we de grens- of streefwaarden nog niet. In de buurt van non-ferro en staalbedrijven zijn de concentraties van bepaalde zware metalen zoals lood, arseen, cadmium en nikkel nog verhoogd.

 

Impact van verkeer

De impact door het verkeer op onze luchtkwaliteit blijft significant. 36 procent van de totale uitstoot van stikstofoxiden, 34 procent van de totale roet-uitstoot en 12 procent van de totale fijnstofuitstoot wordt veroorzaakt door het wegverkeer. Verkeer is de belangrijkste bron voor de vorming van stikstofdioxiden.

De maatregelen die steden nemen om de impact van het verkeer te beperken, zoals de invoering van een lage-emissiezone, dragen bij tot een betere luchtkwaliteit. De meest duurzame verplaatsingen gebeuren uiteraard met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer.

 

Advieswaarden nog niet binnen bereik

In vergelijking tot de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben vooral de hoge concentraties van fijn stof, ozon en zwaveldioxide nog een grote impact op onze gezondheid. 

De WGO baseert zich voor deze advieswaarden echter enkel op de gezondheidseffecten, en houdt geen rekening met de technische haalbaarheid of economische belangen.

 

Houtverbranding

Op dagen met een verminderde luchtkwaliteit en te veel fijn stof heeft het beperken van houtverbranding een belangrijke positieve impact op de gezondheid. Bij de verbranding van hout komen immers heel wat schadelijke stoffen vrij. De VMM zal daarom op die dagen (meer dan 50µ/m³ fijn stof gedurende 2 dagen) de bevolking adviseren om geen hout te stoken als bijverwarming of om sfeer te creëren.

 

 

Meer details lees je in het rapport ’Luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest – jaarverslag Immissiemeetnetten – 2015’

 

Datum: 10-10-2016
Bron: Vlaamse Milieumaatschappij

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.