Minister Zuhal Demir ondertekent Green Deal Natuurlijke Tuinen
Minister Zuhal Demir ondertekent Green Deal Natuurlijke Tuinen (foto: Departement Omgeving)

Vlaamse tuinsector engageert zich voor meer biodiverse tuinen

Vlaanderen bestaat voor 9 procent uit tuinen. Dat is drie keer zoveel als de oppervlakte aan natuurgebieden in de regio. Om de Vlaamse tuinen zo groen en biodivers mogelijk in te richten, ondertekende Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met de brede Vlaamse tuinsector de Green Deal Natuurlijke Tuinen. Meer dan 100 bedrijven en organisaties waaronder tuinarchitecten, tuinaannemers, groenvoorzieners en lokale besturen engageren zich. 

De Green Deal komt er op initiatief van Kenniscentrum tuin+ (Erasmushogeschool Brussel), de Belgische Vereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten – Nederlandstalige kamer (BVTL), de Belgische Federatie Groenvoorzieners (BFG), Groen Groeien, Algemeen Verbond van de Belgische Siertelers en Groenvoorzieners (AVBS), het Proefcentrum voor de sierteelt (PCS) en Landelijke Gilden met ondersteuning van het Vlaams Departement Omgeving.  

Met de Green Deal Natuurlijke Tuinen onderzoekt de tuinsector wat investeringen in natuurlijke tuinen op korte en lange termijn kunnen betekenen voor de professional, de tuineigenaar en de omgeving. De Green Deal Natuurlijke Tuinen zal vier jaar lopen en tegen 2024 via kennisuitwisseling en via resultaatgerichte acties zorgen voor natuurlijkere, klimaatbestendige en gezondere tuinen in Vlaanderen.  

9% van het Vlaamse grondgebied

“Vlaanderen telt twee miljoen private tuinen, samen goed voor 9 procent van het Vlaamse grondgebied. Ter vergelijking: de natuurgebieden beslaan drie procent en de bossen elf procent. Tuinen kunnen dus een belangrijke rol spelen op het vlak van klimaat, waterschaarste, biodiversiteit en welzijn als ze op een natuurlijke manier ingericht en beheerd worden”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Met projecten zoals de Blue Deal, ‘Vlaanderen breekt uit’ of het Vlaams Actieprogramma Ecologische Ontsnippering, werken we al langer aan projecten om met Vlaanderen iets te doen aan de klimaatverandering, de droogte, het biodiversiteitsverlies en de verstedelijking. Ik ben zeer verheugd dat de eerste Green Deal die ik als minister onderteken, nu ook het potentieel van onze tuinen aanboort.”

De deelnemers aan de Green Deal Natuurlijke Tuinen hebben elk bepaald welke acties zij zullen ondernemen om de tuinen van hun klanten natuurlijker te maken. Zo zullen tuinarchitecten en tuinontwerpers planten kiezen in functie van de locatie en meer bomen in hun ontwerpen voorzien om te zorgen voor verkoeling. Tuinaannemers kunnen voor meer waterinfiltratie zorgen door de aanleg van wadi’s of poelen en de verharding te beperken. Via gepast tuinonderhoud zoals het lokaal composteren en een aangepast maaibeheer kunnen hoveniers zorgen voor een gezond en actief bodemleven. Groenvoorzieners engageren zich om streekeigen en natuurlijk gekweekte planten en bloemen te leveren. Lokale overheden en andere besturen dragen bij door het realiseren van voorbeeldtuinen en het informeren van hun inwoners. 


Achtste Green Deal

Green Deals zijn vrijwillige overeenkomsten tussen (private) partners en de Vlaamse overheid om samen milieu-, natuur- en ruimtedoelstellingen na te streven die hand in hand gaan met een verhoogde competitiviteit en een goede bedrijfsvoering. Het doel is om bedrijven en sectoren verder te vergroenen.

De Green Deal Natuurlijke Tuinen is de achtste Green Deal in Vlaanderen. De Green Deal Gedeelde Mobiliteit was de eerste en werd in het voorjaar van 2017 ondertekend. Daarna volgden de Green Deal Circulair Aankopen, -Brouwers, -Bedrijven en Biodiversiteit, -Huishoudelijke Houtverwarming, -Duurzame Stedelijke Logistiek en -Circulair Bouwen.

Meer artikels over de Green Deals

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.