Vlaanderen investeert jaarlijks 5,9 miljoen euro in duurzaamheid en digitalisering

Vlaanderen voorziet de volgende vijf jaar jaarlijks 5,9 miljoen euro om innovatieve bedrijven te versterken. Goed voor een totaalplaatje van bijna 30 miljoen euro. De focus ligt daarbij op duurzaamheid en digitalisering.

Zopas ondertekende Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns het convenant voor de periode 2023-2027 tussen het Vlaams Gewest, VLAIO en Team Bedrijfstrajecten vzw van VLAIO. Tussen 2018 en 2021 adviseerde Team Bedrijfstrajecten 9.419 bedrijven bij de uitwerking van hun groei- en innovatieplannen. 5.707 ondernemers gingen een concreet begeleidingstraject aan.

Deze ondersteuning kent verschillende vormen: zo zullen de VLAIO bedrijfsadviseurs het businessmodel helpen versterken, informeren over steunmogelijkheden en gidsen binnen het partnerlandschap. Ook voor gespecialiseerde expertise – denk aan intellectuele eigendom, het opstellen van een goede financieringsmix of sectorspecifieke kennis – kunnen ondernemers bij hen terecht. 

Veel potentieel

Ook de komende vijf jaar zal het team van 36 VLAIO-bedrijfsadviseurs via doelgerichte één-op-één begeleiding ambitieuze starters en kmo’s ondersteunen. Nieuw in deze convenantperiode is de focus op de thema’s duurzaamheid en digitalisering. Bedrijven hebben veel potentieel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk aan circulair en duurzaam ondernemen met respect voor mens en planeet, waar innovatieve bedrijven met een groene mindset het verschil maken.

Ook de digitale transformatie blijft topprioriteit, met creatieve kmo’s die volop de mogelijkheden van AI exploreren maar tegelijk geconfronteerd worden met cybercriminaliteit. Het doel van de VLAIO-bedrijfsadviseurs is om Vlaamse bedrijven innovatieve projecten te doen realiseren die een positieve impact hebben op de toekomst.

Samenwerken  

Thema’s zoals artificiële intelligentie, cybersecurity, bio-economie, circulaire economie en klimaatneutrale bedrijfsvoering vragen een aanpak over sectoren en beleidsniveaus heen. Vaak is ook de vorming van nieuwe waardeketens belangrijk. Team Bedrijfstrajecten zal daarom specifieker begeleiden naar een vlotte samenwerking tussen verschillende partners, bedrijven en overheden. De bedrijfsadviseurs gidsen ondernemers door het VLAIO Netwerk en matchen hen met de juiste expertise of financieringsbronnen. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.