VLAREL-erkenning boorbedrijf

VLAREL-erkenning boorbedrijf verplicht vanaf 2017

Vanaf 1 januari 2017 mogen enkel nog erkende boorbedrijven grondwaterboringen uitvoeren. Een boorbedrijf moet dan een erkenning in het kader van VLAREL (Vlaams regelement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu) bezitten om het merendeel van de boorwerkzaamheden te mogen uitvoeren.

Het gaat onder meer om:

  • het plaatsen van bronbemalingen
  • de aanleg van grondwaterwinningen
  • het uitvoeren van geotechnische boringen
  • boringen voor het plaatsen van bodemwarmtewisselaars voor geothermie
  • ….

Aannemers worden verplicht om vanaf 2017 voor deze boorwerkzaamheden samen te werken met een erkend boorbedrijf.

De erkenning van boorbedrijven zorgt voor een beter overzicht van de locaties waar booractiviteiten plaatsvinden en een verhoogde zekerheid op de correcte uitvoering. Zo wordt de ondergrond en het grondwater beter beschermd.

Vrijstelling

Een aantal boringen zijn vrijgesteld van de erkenningsplicht:

  • Boringen uitgevoerd in het kader van het Bodemdecreet en de uitvoeringsbesluiten ervan;
  • Funderingsboringen;
  • Handboringen;
  • Horizontale boringen, voor zover deze niet vergunningsplichtig zijn.

De Vlaamse Milieumaatschappij verleent de erkenning en houdt ook toezicht op de erkende boorbedrijven. Rapportering via bijvoorbeeld het eDOV meldpunt boringen is een belangrijke voorwaarde om de erkenning te behouden.

Bekijk de lijst van erkende boorbedrijven en bedrijven waarvoor de aanvraag in behandeling is.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.