VLAREL wijzigt erkenning bodemsaneringsdeskundige

VLAREL wijzigt erkenning bodemsaneringsdeskundige

Op 26 augustus 2016 verscheen in het Belgisch Staatsblad het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen inzake leefmilieu’ van 18 maart 2016 met aanpassingen van het VLAREL en het Milieuhandhavingsbesluit.

De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de erkende bodemsaneringsdeskundigen:

  • de erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 2 werd ook opengesteld voor natuurlijke personen;
  • de duur van de wettelijk verplichte aanvullende vorming voor erkende bodemsaneringsdeskundigen wordt verminderd en deels gekoppeld aan het aantal personeelsleden die voor de bodemsaneringsdeskundigen beschikken over individuele handtekeningsbevoegdheid;
  • aanvullende vorming voor personen die in het kader van de overgangsregeling volgens artikels 103/2 en 103/3 handtekeningsbevoegdheid verkregen hebben tot 31 december 2017: keuze om opleiding te volgen of examen af te leggen (wijziging bijlage 17 VLAREL);
  • de retributie voor bodemsaneringsdeskundige van type 1 wordt verminderd tot 250 euro, zowel voor aanvraag van de erkenning als op het toezicht van de erkenning;
  • lijst met milieu-inbreuken op het VLAREL: o.a. bijzondere gebruikseisen voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.

Deze wijzigingen zijn op 5 september 2016 in werking getreden.

Raadpleeg hier de gecoördineerde versie van het VLAREL.

 

Tijdig aanvullende vormingen volgen

De OVAM stelt vast dat er bij de bodemsaneringsdeskundigen nog veel personen zijn die

  • een handtekeningsbevoegdheid hebben in het kader van de overgangsregeling
  • nog geen aanvullende vorming voor module 1 en/ of 2 gevolgd hebben
  • nog niet geslaagd zijn in het examen
  • geen handtekeningsbevoegdheid aangevraagd hebben voor personen die in het bezit zijn van een getuigschrift aanvullende vorming.

Er zijn nog een 15-tal bodemsaneringsdeskundigen type 1 die niet beschikken over een persoon met handtekeningsbevoegdheid op basis van het getuigschrift module 1. En een 40-tal bodemsaneringsdeskundigen van type 2 heeft nog geen persoon met handtekeningsbevoegdheid op basis van het getuigschrift module 1 en/of module 2.

31 december 2017 nadert snel, schrijf je dus tijdig in voor de aanvullende vormingen. Zo blijf je in regel met de erkenningsvoorwaarden en gebruikseisen van de erkenning en komt je werking vanaf 1 januari 2018 niet in het gedrang.

Meer info over de opleidingen op www.ivpv.ugent.be, www.vobas.be en www.vebvzw.be

 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Datum: 16-09-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.