VLAREM trein 2015 op 26 augustus 2016 gepubliceerd in het Staatsblad

We hebben er even op moeten wachten, maar de VLAREM-trein 2015 werd op 26 aug 2016 gepubliceerd in het Staatsblad.

De wijzigingen van deze VLAREM-trein zijn kracht vanaf 5 sep 2016.

Deze VLAREM-trein wijzigt diverse besluiten in verband met leefmilieu: 

 • VLAREM II
 • VLAREL
 • Project MER besluit
 • Stooktoestellenbesluit
 • Milieuhandhavingsbesluit
 • VLAREMA
 • BVR van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties, luchtvaartactiviteiten en de inzet van flexibele mechanismen
 • VLAREM-trein 2013

Wat staat er in de nieuwe VLAREM-trein?

 1. De besluiten van een aantal Vlaamse BBT-studies worden opgenomen in VLAREM II.
 2. Voor laad- en losverrichtingen bij supermarkten die ingedeeld zijn als hinderlijke inrichting, is er een nieuw kader voor geluidsnormen en maatregelen in VLAREM II. Dit vloeit voort uit de zogenaamde PIEK-projecten.
 3. 13 erkenningen van gefluoreerde broeikasgassen of ozonafbrekende stoffen worden geïntergreerd in het VLAREL. De Europese Verordening 517/2014 wordt opgenomen.

De volledige tekst van de VLAREM-trein, met alle details, is te vinden op de website van het Staatsblad.

(beeld: Dreamstime)

 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.