ammoniakemissie

Ammoniakemissies stijgen opnieuw in Europa

Sinds 1990 dalen ammoniakemissies in Europa. Maar sinds 2015 stijgt de uitstoot opnieuw. De landbouw (dus onze voeding) is verantwoordelijk voor die stijging.

Daling tussen 1990 en 2015

Tussen 1990 en 2015 daalde de ammoniakuitstoot in Europa met 23%. Maar in de 28 landen van de EU steeg de emissie opnieuw met 1,8% tussen 2014 en 2015.

De stijging was het grootst in Frankrijk, Duitsland en Spanje.

94% van de emissies van ammoniak in Europa zijn afkomstig van landbouw, vooral van meststockage, bemesten met drijfmest en het gebruik van anorganische stikstofbemesters.

Vluchtige organische componenten, CO en NOx

In het rapport van het Europees Milieu Agentschap worden nog andere emissies gemonitord: vluchtige organische componenten (NMVOC)), koolstofoxide (CO) en stikstofoxide (NOx). De emissies van deze zijn gedaald ten opzichte van 1990.

Ten opzichte van de vastgelegde richtwaarden, gaat België enkel voor NOx over de schreef.

Zwavelemissies (SOx)

De reductie van SOx is het grootste in Europa: 89% reductie sinds 1990.

Het volledige rapport en meer info vind je op de website van het Europees Milieu Agentschap.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.