sojateelt

Is Vlaamse soja valabel alternatief?

Alpro, AVEVE, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij hebben samen de schouders gezet onder de Vlaamse teelt van soja voor de voedingssector. Een vijftal landbouwers behoren tot de pioniers die in Vlaanderen van start gaan met de professionele sojateelt. Voor dit jaar wordt hun gezamenlijke sojaoogst al geschat op 100 ton.

Succesvolle samenwerking

De partners zijn opgetogen over de succesvolle proefvelden die hun eerste commerciële leveringen van soja voor menselijke consumptie opleveren. Ze staan daarmee aan de wieg van een nieuwe teelt in Vlaanderen en België.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege steunt het project volmondig. “Met Vlaamse overheidsmiddelen van IWT heeft ILVO als trekker, i.s.m. KULeuven en Inagro, de jongste 4 jaar een grootscheeps onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor sojateelt in ons klimaat. De resultaten zijn zelfs beter dan verwacht. Het ogenblik om soja als nieuwe teelt in Vlaanderen uit te rollen, is aangebroken.”

Vlaamse soja, een strategische keuze

Dieter Peeters, Sales Manager AVEVE Land- en Tuinbouw: “Deze sojateelt creëert nieuwe kansen voor de lokale landbouwers als interessant gewas in de teeltplannen, met zowel een financieel rendement als een meerwaarde naar bodemkwaliteit. Bovendien leidt lokale sojateelt tot een kleine afstand van het veld naar het bord, wat een zeer gunstig effect heeft op de foodmiles.”  

Ook Greet Vanderheyden, Sustainable Development Manager bij Alpro, is het daar mee eens. “We willen de ecologische voetafdruk van de voedingsproducten en dranken op basis van soja nóg verder verkleinen. Deze Vlaamse soja sluit perfect aan bij onze strategische keuze om niet genetisch gemodificeerde sojabonen te verbruiken.

In Frankrijk is Alpro al zover dat haar Franse vestiging nog uitsluitend Franse sojabonen verwerkt. In Alpro worden op dit moment 50% van de conventionele bonen en 100% van de biologische bonen uit Europa aangekocht, hoofdzakelijk uit Frankrijk en ook uit Italië, Oostenrijk en Nederland.

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw: “Dit project is een belangrijke stap in de uitvoering van het Tweede Vlaams Actieplan Alternatieve Eiwitbronnen dat vorig jaar werd voorgesteld: een lokale, kortere en geïntegreerde keten voor soja, onderbouwd en begeleid door wetenschappers en experts, met oog voor duurzaamheid en een faire meerwaardeverdeling.”

(bron: Aveve) 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.