verlies natuur 2,7 miljard dollar

Volgens nieuw rapport van de Wereldbank kan natuurbescherming wereldwijd economisch verlies van 2,7 miljard dollar per jaar voorkomen

In een nieuw rapport van de Wereldbank wordt geschat dat de ineenstorting van bepaalde ecosysteemdiensten die door de natuur worden geleverd – zoals bestuiving in het wild, voedselvoorziening door zeevisserij en hout uit inheemse bossen – kan leiden tot een daling van het mondiale bbp met 2,7 miljard dollar per jaar tegen 2030.

The Economic Case for Nature onderstreept de sterke afhankelijkheid van economieën van de natuur, met name in lage-inkomenslanden. In het rapport wordt benadrukt dat Afrika bezuiden de Sahara en Zuid-Azië tegen 2030 de grootste relatieve daling van het reële BBP zouden lijden als gevolg van een ineenstorting van ecosysteemdiensten: respectievelijk 9,7 procent en 6,5 procent per jaar. Dit is te wijten aan de afhankelijkheid van bestuivende gewassen en, in het geval van Afrika bezuiden de Sahara, van bosproducten, alsook aan het beperkte vermogen om over te schakelen op andere productie- en consumptieopties.

“Behoud van de natuur en instandhouding van haar diensten zijn van cruciaal belang voor economische groei”, aldus David Malpass, voorzitter van de Wereldbankgroep. “Natuurslimme beleidsmaatregelen en hervormingen, waaronder hervorming van de landbouwsubsidies en investeringen in landbouwinnovatie, verbeteren de biodiversiteit en de economische resultaten. Nu landen proberen te herstellen van de COVID-19 pandemie, is het belangrijk dat economische ontwikkeling de resultaten voor de natuur verbetert.”

“Het is een combinatie van beleidsmaatregelen die de grootste win-wins laat zien voor zowel biodiversiteit als voor economieën. Het toevoegen van investeringen in onderzoek en ontwikkeling aan de beleidsmix is bijzonder belangrijk en gunstig voor ontwikkelingslanden,” aldus Giovanni Ruta, Lead Environmental Economist van de Wereldbank en een van de auteurs van het rapport.

Het rapport is opgesteld in nauwe samenwerking met de Universiteit van Minnesota en de Purdue Universiteit, en komt op een moment dat de landen zich opmaken om een nieuw wereldwijd kader voor biodiversiteit te formuleren tijdens een conferentie van de partijen (COP15) van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit in Kunming, China.

Intelligente natuurbeleidsmaatregelen zullen van cruciaal belang zijn voor de uitvoering van het mondiale biodiversiteitskader voor de periode na 2020. De COP van Kunming wordt ook gezien als een gelegenheid om actiegerichte doelstellingen vast te stellen, zoals de bescherming van 30% van het land en 30% van de oceanen tegen 2030 (bekend als de “30×30”-doelstelling). In het rapport wordt gesteld dat de baten van ecosysteemdiensten die voortvloeien uit het bereiken van de 30×30-doelstelling, de alternatieve kosten die voortvloeien uit het beschermen van extra land om de doelstelling te halen, bijna volledig zouden compenseren.

economie hangt af van de natuur

Investeringen in ecosysteemdiensten moeten op zodanige wijze worden gedaan dat synergieën met de beperking van en de aanpassing aan de klimaatverandering worden benut, aangezien dit de argumenten voor actie versterkt. Wanneer bijvoorbeeld op binnenlands of mondiaal niveau betalingsregelingen voor de koolstofuitstoot van bossen worden uitgevoerd, worden andere binnenlandse beleidsmaatregelen, zoals de hervorming van landbouwsubsidies, doeltreffender om de natuur te beschermen en tegelijk de economische baten te vergroten.

De Wereldbankgroep zet zich in voor het ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op biodiversiteit en die rechtstreeks investeren in het behoud van soorten en natuurlijke habitats en die de bestaansmiddelen verbeteren via sectoren die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal, zoals bosbouw, visserij en landbouw. In het afgelopen jaar omvatte de portefeuille van de Wereldbank 70 biodiversiteitsprojecten in meer dan 40 landen met een geschatte netto inzet van US$ 1,18 miljard. Voorbeelden van dit werk zijn het Amazon Sustainable Landscapes Program, dat wordt ondersteund door de Global Environment Facility, en investeringen in duurzame landbouw en landschapsbeheer in Brazilië en Ethiopië.

Reactie Wereldbankgroep COVID-19

Sinds het begin van de COVID-19-pandemie heeft de Wereldbankgroep meer dan 125 miljard dollar uitgetrokken voor de bestrijding van de gezondheids-, economische en sociale gevolgen van de pandemie, de snelste en grootste crisisrespons in haar geschiedenis. De financiering helpt meer dan 100 landen om beter voorbereid te zijn op de pandemie, de armen en de werkgelegenheid te beschermen, en een klimaatvriendelijk herstel op gang te brengen. De Bank stelt ook 12 miljard dollar beschikbaar om landen met lage en middeninkomens te helpen bij de aankoop en distributie van COVID-19-vaccins, -tests en -behandelingen.

Het volledige Wereldbank rapport is hier te lezen

Meer ecoTips artikels over het belang van biodiversiteit

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.