Vraagt ons klimaat om 10 jaar coronamaatregelen?

Hernieuwbare energie bloeit, maar uitstoot blijft stijgen
De wereldwijde Franse consultancygroep Capgemini publiceerde op 3 november haar 22ste World Energy Markets Observatory (WEMO)-rapport. Volgens het rapport is de energietransitie versneld door vooruitgang in de industriële technologie. Zo wordt er meer energie uit hernieuwbare bronnen geproduceerd en de opslagcapaciteit verbetert snel. Maar verder is de boodschap minder positief. Ondanks de daling van de emissies door de COVID-19-maatregelen, zitten we nog ver achter op het schema voor de langetermijndoelstellingen.

De emissies van broeikasgassen groeiden in 2019 naar een hoogtepunt. Relatief gezien was de emissietoename in de energiesector zelf weliswaar wat lager, door een omschakeling van steenkool naar gas, de groeiende inzet van hernieuwbare bronnen en efficiëntieverbeteringen. Eén van de boosdoeners blijven onze gebouwen, die nog steeds te veel uitstoten. In Europa zorgen gebouwen voor 33% van het energieverbruik en 44% van de broeikasgasuitstoot. En in 2050 zal minstens 75% van de gebouwen die er vandaag staan, er nog steeds staan.
In de OESO-landen daalde de uitstoot weliswaar met 2,8%. Europa slaagde erin de emissies tussen 2015 en 2019 te laten dalen met een povere 0,6%. Met België als één van de vier slechtste volgers. Ons land kende immers een stijging van de uitstoot met 1,3%.
De coronacrisis heeft, door een vermindering van industriële activiteiten, transport en consumptie, gezorgd voor de grootste reductie van broeikasgassen sinds de Tweede Wereldoorlog. Maar de herneming van de economieën in verscheidene landen heeft al aangetoond dat dat effect van bijzonder korte duur was. De automobiliteit is sinds juli van dit jaar zelfs hoger dan in januari, voor de coronacrisis. Colette Lewiner, Energy & Utilities senior advisor bij Capgemini rekende uit dat we tien jaar lang de maatregelen de we namen tijdens de coronalockdowns moeten aanhouden om de klimaatdoelstellingen te behalen. Dat lijkt niet echt realistisch. Voor de zoveelste keer blijkt dat we heel drastische veranderingen moeten invoeren om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te behalen: maximum 2°C extra opwarming van de aarde en liefst zelfs maximaal 1,5°C. Als de huidige verbruikstrend blijft aanhouden, zal de aarde in realiteit met 3,1 à 3,7 °C opwarmen, volgens het Internationaal EnergieAgentschap.

Advertising
 

Energievraag wereldwijd
Broeikasgasemissies Capgemini
De groei van de wereldwijde energievraag vertraagde in 2019 (grafiek 1), maar de broeikasgasemissies (grafiek 2) groeiden naar een hoogtepunt, ondanks het feit dat de OESO-landen (op de grafiek in aangeduid met de Engelse afkorting OECD) zorgden voor een daling ervan.

Hernieuwbare energie

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis