verkeersbelasting

Vrijstelling verkeersbelasting groene bestelwagens

Vergroening verkeersfiscaliteit bestelwagens

De Vlaamse regering keurde een ontwerpdecreet goed dat de jaarlijkse verkeersbelasting voor lichte vracht vergroent. Sinds 1 januari 2016 werd die belasting al hervormd voor personenwagens. Bij de begrotingsopmaak 2017 werd beslist dit door te trekken naar bestelwagens.

Vervuiler betaalt

De vergroende verkeersbelasting stimuleert voertuigtypes met een lagere CO2-emissie of uitstoot van verontreinigende stoffen. Net zoals bij personenwagens, zal de nieuwe verkeersfiscaliteit enkel van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen (zowel van nieuwe als tweedehandsvoertuigen). De overheid bouwt verder op het principe ‘de vervuiler betaalt’. De ecomalus die de milieuonvriendelijke modellen zullen betalen, zullen dienen om de lagere inkomsten door de aankoop van groenere bestelwagens te dekken.

Vrijstelling verkeersbelasting

Voor elektrische bestelwagens zal je helemaal geen verkeersbelasting meer betalen. Voor CNG-bestelwagens geldt de vrijstelling tot en met 2020. Die vrijstelling zal niet alleen van toepassing zijn op nieuwe inschrijvingen, maar op alle reeds ingeschreven voertuigen (voor aanslagbiljetten vanaf 1 juli 2017). Zo worden ook eigenaars die in het verleden al een elektrische of CNG-bestelwagen gekocht hadden, beloond voor hun duidelijk groene keuze.

Minister van Financiën Bart Tommelein: ‘In de toekomst belonen we wie een – nieuwe of tweedehandse – milieuvriendelijke bestelwagen koopt. Zo moedigen we elektrische, CNG-, en benzinemodellen aan en stimuleren we de ontdieseling. Voor de huidige voertuigen verandert er niets, alleen de vrijstelling voor elektrische en CNG-bestelwagens geldt meteen voor huidige inschrijvingen.’

Minister van Omgeving Joke Schauvliege: ‘De vergroening van het Vlaamse wagenpark was al ingezet door de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor personenwagens. We zetten die strijd tegen vervuilende emissies nu verder. Zo willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om te kiezen voor milieuvriendelijke modellen.’

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.