Waarom is de SUSTATOOL nodig?

Waarom nam MVO Vlaanderen het initiatief om de Sustatool te maken? En waarom op deze manier? Prof. Dr. Hans Verboven van UAntwerpen, die de Sustatool mee begeleidde en ontwikkelde, heeft een aantal goede redenen om de tool op deze manier te maken. 

We vroegen hem deze goede redenen op te noemen… 

 • Er is een overaanbod aan tools, checklists, instrumenten, labels, protocollen, organisaties etc. Door de bomen ziet men het bos niet meer.
 • Men is in organisaties te veel bezig met specifieke acties en daardoor is er geen strategisch overzicht.
 • Er is weinig tijd, geld, middelen in organisaties, om zicht met duurzaamheid bezig te houden.
 • Er is nood aan professionalisering en formalisering.
 • Meestal zijn de tools niet in de taal van de ondernemer gemaakt. Te veel met geheven vingertje, te weinig stimulerend.

De Sustatool zoals deze nu uitgewerkt werd, is tot stand gekomen na een uitgebreid proces van literatuuronderzoek, stakeholdersbevraging, testing, bijstelling en nogmaals testing.Prof. Dr. Hans Verboven: “Het is belangrijk dat de PDCA (Plan, Do, Check, Act) cyclus heel duidelijk verwerkt is in de tool. Dit managementproces gebaseerd op continue verbetering, is echt belangrijk voor dit thema en deze tool.”

15 thema’s

De Sustatool is zo opgebouwd dat bedrijven en andere organisaties kunnen kiezen uit 15 thema’s, 90 subthema’s en tientallen voorbeeldacties. Voorts kunnen ze KPI’s bepalen zodat dat acties ook meetbaar worden. Tenslotte is het portfoliomanagement volledig vanuit de website te beheren. In vroegere versies van de tool moest dit in Excel of op papier gebeuren.

De 15 thema’s waaruit een organisatie kan kiezen in de Sustatool

Voordelen van de Sustatool

Prof. Verboven ziet vele voordelen voor de bedrijven die met de tool aan de slag gaan. De tool:

 • Inventariseert en structureert bestaande en nieuwe initiatieven en projecten.
 • Geeft coherentie aan uw beleid doordat het alle lopende acties samenbrengt in een totaal beleid.
 • Linkt operationele uitrol van acties aan de strategie.
 • Duidelijke top-down vertaling van algemene en specifieke ondernemingsdoelstellingen tot acties.
 • Maakt acties meetbaar via vastgelegde indicatoren en faciliteert voortgangsbewaking.
 • Biedt interne structuur om coherent beleid ook te verankeren in verschillende afdelingen / dochterbedrijven volgens duidelijke standaarden.
 • Legt de link met de SDGs.
 • Speelt in op verwachtingen van (grote) private en publieke klanten.

Voor bedrijven die een aantal SDG’s gedefinieerd hebben, waarmee ze in hun organisatie willen werken, is de tool dus erg handig: je kan nl. switchen van de thema’s naar de SDG’s en de Sustatool op die manier gaan gebruiken.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.