Warmtekaart Vlaanderen toont beschikbare restwarmte

Warmtekaart Vlaanderen toont beschikbare restwarmte

Om de Europese klimaatdoelstellingen 2020 te halen, wil Vlaanderen één derde van de doelstelling hernieuwbare energie invullen met groene warmte. De warmtekaart van Vlaanderen moet beleidsmakers en initiatiefnemers aanmoedigen om energieverspilling te beperken door potentieel interessante gebieden voor warmtenetten te lokaliseren.

Een warmtenet kan restwarmte (van verbrandingsovens, grote bedrijven en elektriciteitscentrales) transporteren naar nabije plaatsen met een warmtevraag. Ondergrondse leidingen brengen stoom of warm water naar woningen en bedrijven. Op die manier wordt ‘verloren’ warmte elders ingezet voor verwarming, sanitair warm water of voor industriële processen.

 

Potentieel rendabele locaties

VITO – in samenwerking met netbeheerders Eandis en Infrax – bekeek het beschikbare aanbod van restwarmte. Zo kreeg elk gebied in Vlaanderen een kleur die overeenstemt met de mate waarin een warmtenet interessant kan zijn.

 

De oranje en rode gebieden zijn de meest kansrijke gebieden. Vermits de warmtekaart gebaseerd is op algemene parameters, blijven individuele haalbaarheidsstudies nodig om een definitief oordeel te vellen.

 

Lees in het VITO-rapport hoe 62 procent van de warmtevraag binnen Vlaanderen kosteneffectief kan worden uitgebaat door een warmtenet gevoed met restwarmte.

 

Bron: Vlaamse Regering
Datum: 03-06-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.