Max Swerdlow, Salesforce Belux Country Manager

Wat COVID-19 ons kan leren over de aanpak van de klimaatverandering, volgens Max Swerdlow (Salesforce)

We leven vandaag in een periode die het Economisch Wereldforum omschrijft als het Decennium van Actie. Concreet betekent dit volgens het rapport van het VN-Milieuprogramma dat, als we niets ondernemen en de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen tussen 2020 en 2030 elk jaar met 7,6 procent doen dalen, we geconfronteerd worden met onomkeerbare klimaatgevolgen. Het uitsterven van soorten, de stijging van de zeespiegel, extremere temperaturen en weersomstandigheden zijn nog maar het begin.

In die zin kan je parallellen trekken tussen de pandemie en de klimaatcrisis. Beide hebben de kwetsbaarheid van onze ecosystemen aan het licht gebracht. Ze hebben de link blootgelegd tussen enerzijds iemands woonplaats en sociaaleconomische status en anderzijds de onderliggende medische aandoeningen, werkgelegenheidsvooruitzichten en gevolgen van de klimaatverandering zoals luchtverontreiniging en natuurrampen. Beide aspecten vragen om een globaal antwoord dat verantwoordelijk en duurzaam is. Niet alleen voor de huidige, maar ook voor de toekomstige generaties.

Advertising
 

Ik ben hoopvol door het recente voorstel van de Europese Commissie om haar klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 bij te stellen. De binnenlandse uitstoot van broeikasgassen zou niet met 40% maar met minstens 55% moeten verminderen tegen 2030. In de aanloop naar de State of the Union van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben wij met Salesforce en meer dan 150 bedrijfsleiders en investeerders een groep gevormd om er bij de Europese leiders op aan te dringen deze verbintenis effectief te onderschrijven. Zoals Commissievoorzitter von der Leyen in haar toespraak erkende, moeten we ‘veel sneller gaan en de dingen beter doen’ als we tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent willen zijn. Samen met deze andere captains of industry zijn wij ervan overtuigd dat alleen een ambitieuze planning de ergste gevolgen van de klimaatverandering kan voorkomen en tegelijkertijd een duurzaam en concurrerend economisch herstel kan verzekeren.

Zowel bedrijven als gemeenschappen hebben een rol te spelen in het creëren van een gezondere en veerkrachtigere toekomst. Zowel in groep als individueel kunnen we onze technologie, onze netwerken en onze invloed aanwenden om positieve veranderingen teweeg te brengen. Maar de klok tikt ongenadig. Met dit in gedachten zijn hier vijf lessen die we uit COVID-19 kunnen trekken om klimaatverandering te helpen aanpakken:

1. We moeten nu handelen

Nu dankzij de vaccinatie het einde van de gezondheidscrisis stilaan in zicht komt, moeten we de kans grijpen om een veilig herstel te combineren met een duurzaam herstel. De Europese Unie (EU) heeft hierin het voortouw genomen door een groen herstelplan voor te stellen dat gebruikmaakt van digitalisering om banen en groei te stimuleren, de veerkracht van samenlevingen veilig te stellen en de gezondheid van ons milieu voorop te stellen.

Terwijl onze overheden focussen op economisch herstel, moeten we nu echter een sterkere, veerkrachtigere en inclusievere economie opbouwen – een economie die de gezondheid en het welzijn van de burgers op lange termijn garandeert, banen schept en ons op weg zet om de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen.

2. Meer veerkracht als we samenwerken

Toen bedrijven en de gehele samenleving tijdens de pandemie werden geconfronteerd met nooit eerder geziene sociale omstandigheden, hebben we allemaal samen de handen uit de mouwen gestoken. Bedrijven schakelden over op duurzamere werkmethoden (zoals flex- en thuiswerk) en verdienden hiermee het vertrouwen van alle stakeholders. Ondanks persoonlijke tegenspoed en beproevingen is het niveau waarop mensen en hun gezinnen over de hele wereld de nieuwe manier van werken hebben omarmd, verbazingwekkend hoog.

Nu de klimaatverandering steeds meer zichtbaar wordt, is het duidelijk dat we die uitdaging ook alleen maar kunnen overwinnen door samen te werken. Een radicale maar noodzakelijke eerste stap zou bijvoorbeeld zijn om duurzaamheid in elk onderdeel van een bedrijf te integreren. Door als bedrijf te pleiten voor een groen beleid, groene programma’s en duurzame initiatieven kunnen ondernemers het welzijn van mensen en de planeet bevorderen. Lokaal maar ook wereldwijd.

3. Tegenspoed zet aan tot innovatie

Tijdens het voorbije jaar hebben we gezien hoe diverse organisaties razendsnel technologie hebben toegepast om de uitdagingen aan te gaan die de pandemie met zich meebracht. Ik heb het dan niet specifiek over de farmaceutische bedrijven. Alle organisaties innoveerden niet alleen om hun klanten te kunnen bedienen en met hen in contact te blijven, maar ook om hun eigen veiligheid te garanderen. Denk maar aan de snelle ontwikkeling van ‘track and trace’-apps (zoals bij ons Coronalert) om de verspreiding van het virus te vertragen, of aan technologie om ons te helpen weer aan het werk te gaan: telkens is innovatieve technologie een belangrijke tactiek geweest om de gevolgen van de pandemie aan te pakken.

Op een gelijkaardige manier is innovatie ook essentieel om de klimaatverandering aan te pakken. Uiteraard om duurzame producten op de markt te brengen en duurzame energie op te wekken. Maar ook als dienstenbedrijf kan je meehelpen. In de geest van ‘actie ondernemen’ hebben we met Salesforce in 2019 Salesforce Sustainability Cloud aangekondigd. Met deze oplossing voor CO2-boekhouding kunnen bedrijven snel betrouwbare milieugegevens bijhouden, analyseren en rapporteren om hen te helpen hun CO2-uitstoot structureel te verminderen. En zo heeft elke organisatie wel een idee. Het is nu tijd om samen een stap verder te gaan en alle unieke superkrachten gebruiken om te innoveren.

4. Digitaal is noodzakelijk

Toen de pandemie bedrijven rond deze periode vorig jaar van de ene dag op de andere dwong om volledig digitaal te werken of hun deuren volledig te sluiten, legde de crisis de behoefte aan digitale oplossingen bloot. Liefst cloudgebaseerd voor het gebruiksgemak, snelle toegang en schaalbaarheid. Het maakt vandaag niet uit in welke sector je werkt – retail, gezondheidszorg, administratie of technologiewereld: jouw werkwereld is veranderd. En die digitale transformatie wordt nu al genoemd als een belangrijke oplossing voor de aanpak van de klimaatcrisis. Mensen moeten zich bijvoorbeeld minder verplaatsen en kantoren zijn kleiner. Maar door te digitaliseren en te monitoren kan bijvoorbeeld de efficiëntie van windmolens verbeterd worden, kunnen motors of verwarmingsketels beter afgesteld worden zodat ze minder uitstoot geven, of kunnen voor koerierdiensten niet alleen de kortste maar ook de minst vervuilende routes berekend worden.

5. Leiders moeten doortastend en transparant zijn

De COVID-19-crisis heeft aangetoond hoe belangrijk transparantie is om vertrouwen op te bouwen. Niet alleen bij de overheid. Hoe bedrijven zich vandaag in deze crisis gedragen, zal bepalend zijn voor de manier waarop zij – en het bedrijfsleven in het algemeen – nog lang na de crisis zullen gepercipieerd en beoordeeld worden. Net zoals gemeenschappen de taak in eigen handen hebben genomen om adequaat te reageren op COVID-19, bijvoorbeeld om besmettingspercentages bij te houden door strenge lockdownmaatregelen, zo zal ook sterk leiderschap nodig zijn om de klimaatverandering in goede banen te leiden.

We hebben al gezien dat we door bepaalde maatregelen de curve met het aantal besmettingen kunnen doen dalen. Dezelfde kracht van leiderschap is op lokaal niveau ook nodig bij de bestrijding van de klimaatcrisis. Ook in de bedrijfswereld. We zien bedrijven die een mobiliteitsbeleid met nadruk op de fiets uitstippelen, bedrijven die CSR-verantwoordelijken aanstellen, ondernemingen die milieubewust verpakken en investeren in elektrische vrachtwagens, of technologie inzetten om automatisch sluikstorten te detecteren. Het is enkel door zoals deze bedrijven door te zetten dat we echte veranderingen kunnen doorvoeren om een duurzame, veerkrachtige toekomst veilig te stellen.

Een nieuwe kijk op bestaande problemen

Alleen door deze wereldwijde systemische verandering te katalyseren kunnen we hopen een meer welvarende en gelijkwaardige post-COVID samenleving. Elke regering, gemeenschap en individu heeft een belangrijke rol te spelen in deze transitie. Net zoals bedrijven bij het uitbreken van de pandemie doelgericht innoveerden en leidden, zal het toepassen van een soortgelijke focus op het klimaat ons helpen onze manier van zakendoen te heruitvinden en de verandering teweegbrengen die onze planeet nodig heeft.

Max Swerdlow is Belux Country Manager bij Salesforce

Nog een ecopinie van Max Swerdlow lezen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.