Wat is het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM)

De Europese Commissie beseft dat ze in haar streven om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken, ook oog moet hebben voor de mogelijke economische gevolgen van die doelstelling. Het is daarom dat ze begin volgend jaar het voorstel zal lanceren voor een zogenaamd Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), als aanvulling op de European Green Deal en de European industrial Strategy, die heel wat klimaatgerelateerde maatregelen voor bedrijven bevatten.

Het mechanisme moet ervoor zorgen dat Europese bedrijven geen concurrentieel nadeel ondervinden tegenover economische partners die niet zo klimaatneutraal (moeten) zijn. Het moet meer bepaald voorkomen dat Europese fabrikanten de productie verplaatsen naar het buitenland omdat ze daar niet aan emissienormen moeten voldoen of de emissiereductie er minder ambitieus is – wat bijna overal buiten de EU het geval is – én dat in de EU gefabriceerde producten worden vervangen door meer koolstofintensieve invoer, twee problemen die de EU in haar klimaatplan vreest en gekend staan onder de term ‘carbon leakage’. Als dat zou gebeuren, verzwakken we onze eigen Europese economie en zal er bovendien geen reductie van de mondiale koolstofemissies plaatsvinden.

Advertising
 

Nog geen finale vorm

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis