UNEP gap emissions report
(beeld: cover UNEP rapport 2021: The heat is on)

Wat kunnen bedrijven doen om de +2,7°C naar beneden te krijgen?

Op 26 oktober publiceerden de Verenigde Naties hun rapport over de gap tussen de 1,5°C opwarming die we moeten nastreven, en de realiteit die momenteel 2,7°C zal bedragen met de huidige maatregelen.

Lees het artikel over het rapport hier

Het rapport gaat over wat individuele landen van plan zijn. Maar uiteraard hebben ook bedrijven en sectoren hun rol te spelen.

ecoTips vroeg aan Inger Andersen, Executive Director, United Nations Environment Programme (UNEP) hoe zij de rol van bedrijven ziet. Haar antwoord:

“Bedrijven moeten ook hun doelstellingen in lijn brengen met net-zero, dat is de enige manier. Zij moeten hun producten en diensten zo omvormen dat ze klimaatneutraal worden. Het is daarbij heel belangrijk dat ze transparant rapporteren over hun koolstofvoetafdruk en die van hun toeleveringsketen. Dat gebeurt nu niet. Dat komt deels omdat er zo veel verschillende manieren zijn waarop bedrijven hun klimaatimpact berekenen. We hebben dus een rapportagemethode nodig die voor iedereen gelijk is, waar we meteen de voetafdruk kunnen zien. Zo vermijden we greenwashing.

We kijken daarvoor onder andere naar de financiële sector, die hier sterk moet in investeren. We zijn ervan overtuigd dat de grote kansen daar liggen. Zij zijn de grootste investeerders in fossiele brandstoffen en zij moeten de omslag maken naar duurzame investeringen. En dat is meer dan een investering doen in waterstofproductie. Dat vergt een volledige systeemomslag en is dus complex.”

Sectoren energie, transport, infrastructuur en bouw

Heeft het zin om alle landen nu te verbieden om nog investeringen in gas, steenkool en olie te doen? “Het heeft momenteel geen zin om alle landen te verbieden om nog investeringen in kolen, gas en olie te doen. Maar we hebben wel een proactief beleid van de landen nodig om te investeren in hernieuwbare energie. Dat beleid zien we nu nog altijd niet. En die landen moeten hun maatregelen aanscherpen en indien ze net-zero doelstellingen uitgesproken hebben, deze ook concreet en meetbaar maken. Nu zien we dat landen alles voor zich uitschuiven en dat is nefast. We hebben dringend duurzame investeringen nodig in de 3 sectoren die het meeste uitstoten en dat zijn de energiesector, de transportsector en de sector van infrastructuur en bouw.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.