GRI CEO Eric Hespenheide
(Beeld: GRI - CEO Eric Hespenheide)

Wat staat ons te wachten voor duurzaamheidsrapportage in 2022?

GRI’s CEO blikt terug op de successen van het jaar en de uitdagingen voor de toekomst

Eric Hespenheide, de interim-CEO van GRI die de organisatie eind 2021 verliet, onderzoekt hoe het wereldwijde landschap voor duurzaamheidsrapportage zich in 2021 heeft ontwikkeld. Hij kijkt ook vooruit naar wat het nieuwe jaar kan brengen, in termen van GRI’s opdracht om transparantie te bieden over de impact die organisaties hebben op de economie, het milieu en mensen.

De GRI-normen hebben dit jaar een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. De herziene universele standaarden werden gepubliceerd samen met de eerste GRI-sectorstandaard, voor olie en gas – terwijl projecten vorderen voor verdere sectorstandaarden voor steenkool, mijnbouw, landbouw, aquacultuur en visserij, evenals een bijgewerkte biodiversiteitstandaard. Wat betekenen deze veranderingen voor ‘s werelds meest gebruikte standaard voor duurzaamheidsverslaggeving?

“Het normeringsproces van het GRI stopt nooit: onder leiding van de Global Sustainability Standards Board herzien we de normen voortdurend, waarbij we inspelen op de toenemende transparantieverwachtingen voor duurzaamheidseffecten. De herziene universele standaarden zullen het bereik en de relevantie van alle GRI-rapportage vergroten – van de manier waarop organisaties hun materiële onderwerpen bepalen tot het leveren van de eerste en enige standaarden die intergouvernementele instrumenten voor due diligence- en mensenrechtenrapportage weerspiegelen.

Ons sectorprogramma is ambitieus en veelomvattend en ik ben blij dat we een goede start hebben gemaakt, na de lancering van de GRI 11-norm voor de olie- en gassector. Het werk om nog meer sectorstandaarden op te stellen, te beginnen met de standaarden die de grootste impact hebben, zal volgend jaar in een stroomversnelling komen. De actualisering van onze biodiversiteitsnorm, die al veel steun heeft gekregen voor andere initiatieven op het gebied van informatieverschaffing, komt op het juiste moment, gezien de toenemende bezorgdheid over de bedreigingen waarmee soorten en habitats over de hele wereld worden geconfronteerd.

Van de toezegging van de Europese Commissie om nieuwe EU-normen voor duurzaamheidsverslaglegging op te stellen, waarvoor GRI als medeconstructeur is aangesteld, tot de lancering door de IFRS Foundation van een raad voor duurzaamheidsnormen, zijn er veel veranderingen waar organisaties zich bewust van moeten zijn. Wat kunnen we verwachten in 2022?

“We begrijpen dat sommige bedrijven zich zorgen maken over nieuwe rapportage-eisen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we de kwaliteit van de informatieverstrekking kunnen verbeteren zonder onnodige rapportagelast. Wij verwachten dat de nieuwe EU-normen nauw zullen aansluiten bij het GRI, zoals blijkt uit de betrokkenheid van de European Financial Reporting Advisory Group bij ons actualiseringsproces inzake biodiversiteit.

De plannen van de IFRS om op beleggers gerichte informatie over duurzaamheid te ontwikkelen, zijn welkom, omdat zij de financiële verslaglegging kunnen versterken. Naast duurzaamheidsverslaglegging, zoals mogelijk gemaakt door GRI, moeten beide pijlers op gelijke voet staan als onderdeel van een robuust en geconsolideerd systeem voor bedrijfsverslaglegging. In 2022 zullen we met alle partijen samenwerken om dit doel te bereiken.

U bent in 2021 overgestapt van voorzitter van het bestuur naar interim CEO, voorafgaand aan de benoeming van Eelco van der Enden als de nieuwe CEO van GRI per 1 januari. Hoe ziet u, nu u met pensioen gaat na tien jaar dienst in verschillende bestuurs- en leiderschapsposities, zowel uw nalatenschap als de toekomstverwachtingen voor GRI?

“Ik ben zeer vereerd dat ik de kans heb gekregen om bij te dragen aan de groei van GRI en om de voortdurende missie te ondersteunen om organisaties te helpen verantwoordelijkheid te nemen voor hun impacts. In deze periode heeft GRI zich ontwikkeld van een leverancier van richtlijnen voor duurzaamheidsrapportage tot de wereldwijd erkende en toonaangevende normsteller die we nu zijn.

Ik heb er alle vertrouwen in dat – gesteund door een eersteklas team en onder Eelco’s nieuwe leiderschap – de bouwstenen aanwezig zijn om GRI een steeds invloedrijkere rol te laten spelen en de overgang te voltooien van een hoofdzakelijk transparante opdracht naar een opdracht die inhoudt dat organisaties verantwoording afleggen over hun impact, zodat er actie wordt ondernomen die duurzame ontwikkeling bevordert”.

Meer ecoTips artikels over de GRI en zijn standaarden

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.