Wat weten we op 8 februari over de omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunning gaat officieel van start op 23 februari 2017. Hoe ver staan we op 8 februari? Wat weten we al en wat is er nog onduidelijk?

We geven je een overzicht van de zaken die we zelf belangrijk en interessant vinden.

Ken jij nog andere weetjes? Stuur ze ons door via info@ecotips.org .

Infovoormiddag omgevingsvergunning van 6 februari 2017

De meest recente infodag die de overheid gaf, is die van 6 februari in de Pieter de Somer aula in Leuven. De (nochtans grote) zaal zat afgeladen vol.

Aula Pieter de Somer Leuven - infosessie omgevingsvergunning 6/2/2017

Wat kwamen we te weten over de omgevingsvergunning?

 • De ‘veelgestelde vragen’ op de website van het Omgevingsloket zijn momenteel in herziening. Deze zullen binnenkort weer online verschijnen.
 • Zeg niet meer vergunde inrichtingen, hinderlijke inrichtingen of iets dergelijks, maar zeg IIOA: Ingedeelde Inrichting Of Activiteit; en zeg ook SH: Stedenbouwkundige Handelingen
 • De omgevingsvergunning is een procedurele bundeling van de regelgeving betreffende IIOA, SH, de verkaveling van gronden en later (2018?) ook kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen. De verkaveling van gronden zal echter niet gecombineerd kunnen worden met een aanvraag voor IIOA.
 • Vergeet niet dat de beslissingstermijnen sancties inhouden! Geen beslissing van de bevoegde overheid binnen de opgegeven termijn betekent een stilzwijgende weigering.
 • Nieuw voor de milieuvergunning: de omgevingsvergunning wordt verleend voor onbepaalde duur (behoudens uitzonderingen)
 • Zeg niet zomaar ‘projectvergadering’ tegen een informeel vooroverleg. De projectvergadering is een bepaalde te volgen procedure. Een informeel vooroverleg is gewoon het informeel vooraf aftoetsen van het project met de bevoegde overheid. Deze vooroverleggen worden veel belangrijker in de omgevingsvergunning dan ze vroeger waren in de milieuvergunningsaanvraag. Bij een stedenbouwkundige aanvraag is dit wel al meer bekend.
 • Ook als je geen gemeentebestuur bent, is de leidraad omgevingsvergunning voor gemeentebesturen interessante lectuur

 Omgevingsvergunning – te onthouden

1 omgevingsvergunning, 2 procedures, 3 bevoegde overheden
 • 1 vergunning ofwel de toelating om een vergunningsplichtig project te realiseren
 • 2 procedures: een vereenvoudigde (zonder openbaar onderzoek en beslist op 60 dagen) en een gewone (met openbaar onderzoek en beslist op 105 of 120 dagen)
 • 3 bevoegde overheden: de Vlaamse regering voor projecten op de Vlaamse lijst en aanvragen in meerdere provincies; de provincie (deputatie) voor projecten op de provinciale lijst, klasse 1 ingedeelde inrichtingen of activiteiten en aanvragen in meerdere gemeenten; de gemeente (college van burgemeester en schepenen) voor alle andere projecten; DUS niet de aanvrager maar het project is bepalend (vb. een aanvraag voor een gemeentelijk zwembad wordt ingediend bij de gemeente, niet bij de provincie)
nieuwe definities, afkortingen en procedures

Het omgevingsdecreet zorgt voor een aantal nieuwe definities en procedures die we ons eigen moeten maken.

Digitaal loket

Aan het digitaal loket wordt nog volop gewerkt. Wat kan het digitaal loket momenteel (niet):

 • er zijn geen checks ingebouwd die automatisch aangeven of alle relevante onderdelen van het dossier ingevuld zijn; dit moet je als aanvrager zelf doen
 • er zijn geen checks ingebouwd die automatisch aangeven of alle nodige handtekeningen in het dossier zitten; dit moet je zelf nagaan
 • wanneer je een verkavelingswijziging aanvraagt met 75 eigenaars, dan kan je de handtekeningen nog altijd op papier verzamelen, deze scannen en als pdf aan het dossier toevoegen
 • vanaf 23/2 zou je het aanvraagdossier ook als pdf moeten kunnen opslaan op je eigen servers
 • de limiet van individuele op te laden bestanden ligt rond de 50 MB; een MER-rapport moet je per hoofdstuk opladen (check het normenboek om te kijken wat je op welke manier moet opladen)
 • Plannen kunnen enkel in pdf of shape of dxf, niet in dwg opgeladen worden
 • wijzigingen die anderen in het online aanvraagdossier maken, worden niet bijgehouden; er zit geen wijzigingshistoriek in het systeem (een uitdaging voor dossiers waar meerdere personen aan werken!)
 • voor personen die momenteel al een dossier in het digitaal loket voor de stedenbouwkundige aanvraag zitten hebben: dit kan niet overgezet worden naar het omgevingsloket. Je moet er dus voor zorgen dat het voor 23/2 ingediend is.
 • rubrieken moet je digitaal op het plan aanduiden, ook wanneer 1 rubriek op meerdere plaatsen op het plan voorkomt

 

Wanneer is een project een gemengd project?

Soms duidelijk, soms minder. Aan de duidelijke zijde de stal met dieren. Je kan geen stal aanvragen zonder ook de rubriek dieren aan te vragen. Aan de andere zijde de ‘multifunctionele hal’. Dat kan vanalles zijn en kan dus apart aangevraagd worden.

Maar aangezien het aan de vergunningverlenende overheid is om te bepalen wat een gemengd project is, leg je dit best even voor in een informeel overleg. A volonté multifunctionele hallen aanvragen, is dus geen oplossing ;-).

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.