Kijk zelf grondwaterstanden na via grondwaterstandenindicator

Via de website van de VMM kan je de huidige toestand van het grondwater nakijken op de grondwaterstandenindicator.

Wat is de toestand van het grondwater voor de tijd van het jaar?

Op 7 juli 2019 zijn ongeveer een derde van de grondwaterstanden zeer laag, een kwart laag en een derde normaal voor de tijd van het jaar. Door de neerslag in de eerste helft van juni waren er midden juni minder lage en zeer lage grondwaterstanden. Daarna is hun aandeel weer toegenomen door het uitblijven van neerslag de voorbije 3 weken. De huidige toestand is terug gelijkaardig aan de toestand van begin juni.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.