Vlaamse brouwerijen verminderen waterverbruik

Hoe groot het verschil ook kan zijn tussen een heerlijk Belgisch biertje en een buitenlandse concurrent, deze brouwsels bestaan allemaal voor zo’n 95% uit water. Wist je trouwens dat er bovendien heel wat liters water verbruikt worden om 1 liter bier te brouwen? Deze grondstof speelt immers een belangrijke rol in het productieproces (reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoom,…). 

Aangezien onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan, heerst er een grote bereidheid bij de sector om de verbruikshoeveelheden aan te pakken. Maar dat is niet altijd even eenvoudig. Daarom engageerden de Vlaamse overheid en 9 brouwerijen zich onlangs om hier samen tegen 2022 werk van te maken.

Green deal

Op 6 september ondertekenden brouwerijen AB InBev, Alken-Maes, Cornelissen, De Halve Maan, Duvel Moortgat, Haacht, Het Anker, Huyghe  en Verhaeghe-Vichte een Green Deal met de Vlaamse overheid om het waterverbruik tijdens het brouwproces te verduurzamen. Ook de sectororganisaties Belgische Brouwers en Fevia Vlaanderen en het kenniscentrum Vlakwa nemen deel.

Green Deals zijn overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid, bedrijven, organisaties,… om samen welbepaalde duurzame doelstellingen na te streven. De partners slaan de handen in elkaar om barrières weg te werken, vooruitgang te boeken, kennis te delen,… De Green Deal Brouwers is de derde in rij die wordt opgestart, na de Green Deal Gedeelde Mobiliteit en de Green Deal Circulair Aankopen.

Waterverbruik brouwerijen

Water is niet alleen het hoofdbestanddeel van bier. Het is ook een belangrijke hulpbron bij heel wat randprocessen van het brouwproces: reiniging van installaties, spoeling, koeling, stoomproductie, enzovoort. Brouwerijen zijn sterk afhankelijk van water van een zeer goede kwaliteit. Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk komen te staan. Duurzaam omgaan met water is binnen de brouwerijsector dan ook een prioriteit. Elke brouwerij wil ook in de toekomst toegang blijven hebben tot kwalitatief water om lekkere en kwalitatieve bieren te blijven brouwen.

Om duurzamer met water om te gaan, kunnen brouwerijen maatregelen nemen om de totale hoeveelheid verbruikt water te verminderen. Ze kunnen ook alternatieve waterbronnen inroepen, zoals gerecycleerd water, om zo de druk op kwetsbare grondwaterlagen te verminderen. Maar elke brouwerij is anders. De hoeveelheid verbruikt water en het productieproces verschilt van bedrijf tot bedrijf. Binnen de Green Deal zal elke brouwerij, op basis van een persoonlijke waterbalans, haar individuele maatregelen kiezen. Bovendien zal er kennis uitgewisseld worden en bekijkt ook de overheid waar ze eventueel bij kan springen door normen aan te passen.

Meer partners welkom

Bijkomende partners voor de Green Deal Brouwerijen zijn trouwens nog steeds meer dan welkom, aldus minister van Omgeving, Joke Schauvliege: “De belangrijkste uitdaging voor deze Green deal is om het watergebruik per hectoliter gebrouwen bier te verminderen tegen 2022. Ik doe een oproep naar andere brouwerijen om zich ook te engageren voor deze Green Deal en zo bij te dragen tot een duurzaam watergebruik. Want intelligent en bewust omgaan met water is aangewezen voor elke brouwerij.”

Alle alle brouwerijen die werk willen maken van een duurzamer watergebruik zijn welkom, ongeacht of ze dit willen doen door minder of ander water te gebruiken.

Meer info

De volledige tekst van de Green Deal Brouwerijen kan je hier  terugvinden. Bekijk ook zeker de reportages van VRT en Focus/WTV.

Bron: Eigen verslaggeving | Fevia | Vlaamse overheid

Foto: © Pexels

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.