Vlaanderen investeert in slim waterbeheer

Vorige zomer werd in Vlaanderen een eerste slimme watersensor in werking gesteld door VMM, Watergroep, Aquafin, VITO, imec en Vlakwa. Dit jaar investeert de Vlaamse Regering maar liefst 9 miljoen om het project van de zes partners verder uit te rollen. Het wil zo’n 2.500 sensoren laten installeren en daarmee de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van een ‘Internet of Water’, een intelligent waterbeheersysteem dat de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real time kan opvolgen.  

Innovatieve sensoren, IoT en geavanceerde software

Vorig jaar, in juli 2018, werd een eerste slimme watersensor geïnstalleerd in Vlaanderen. Die was het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partners, waarbij het bedrijf Imec  verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van de sensor. Dat slaagde er na zeven jaar in om een enorm kleine sensor te ontwikkelen die op een oppervlakte van slechts 1 cm² de zuurtegraad, de geleiding en de hoeveelheid van diverse opgeloste stoffen in het water kon meten.

VITO voorzag in het kader van het project dan weer in een knap huzarenstukje aan hyperintelligente software. Zelflerende algoritmes verwerken de grote hoeveelheid data van de sensor(en) om de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in realtime op te volgen. Daarnaast voeden ze ook modellen die toekomstige evoluties voorspellen. Met het project willen de zes partners van Vlaanderen de internationale koploper maken inzake ‘slim waterbeheer via de toepassing van innovatieve digitale technologieën’. Die ambitie lijkt nu binnen handbereik te liggen. 

Internet of Water

Met behulp van de eerste sensor die vorig jaar geïnstalleerd werd, wou men meer inzicht krijgen in de nauwkeurigheid van de metingen, de technische uitdagingen om de betrouwbaarheid en schaalbaarheid van een uitgebreid netwerk te garanderen en de optimale visualisatiemethode van de uitkomsten. Het lijkt erop dat die testfase positief afgerond kon worden. Vorig jaar toonde de Vlaamse Overheid zich bereid te investeren in de installatie van 1.000 sensoren en vorige maand maakte de Vlaamse Regering bekend dat er zelfs meer dan 2.500 sensoren geïnstalleerd zullen worden. Dat is goed voor een investering van 9 miljoen euro. 

De bedoeling is om zo een ‘Internet of Water’ op te zetten, een grootschalig permanent sensorennetwerk bestaande uit 2.500 van de door Imec ontwikkelde kleine, energiezuinige en draadloze waterkwaliteitssensoren. De sensoren zullen verspreid worden over heel Vlaanderen. Het netwerk zal vervolgens de beschikbare waterreserves en de waterkwaliteit van bodem-, grond- en oppervlaktewater en gezuiverd rioolwater in kaart brengen en er de evoluties van opvolgen.

Inspelen op maatschappelijke problemen

Door de actuele meetgegevens aan te vullen met de zelflerende voorspellingen, zullen de Vlaamse waterreserves beter in functie van de watervraag benut kunnen worden. Het is dan ook de bedoeling dat Vlaanderen zich door middel van het ‘Internet of Water’ beter zal kunnen wapenen tegen enkele prangende maatschappelijke vraagstukken gerelateerd aan wateroverlast, -schaarste of – verontreiniging.

Het project laat namelijk toe om verder vooruit te kijken en beter te anticiperen op bijvoorbeeld een kritische daling van de waterkwaliteit of waterschaarste. Permanente metingen gekoppeld aan een predictief model laten toe om langer op voorhand in te schatten wanneer problemen zich zullen voordoen. Zo kan er sneller met de betrokken stakeholders (landbouwbedrijven, binnenscheepvaart, waterbeheerders…) afgestemd worden om maatregelen te treffen waardoor de economische en ecologische impact van eventuele maatregelen optimaal beheerd wordt.

Tekst:  VITO | Eigen redactie
Foto’s: VITO

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.