Wegwijs met de MVO instrumentenwijzer

Wegwijs in richtlijnen en standaarden dankzij de MVO-instrumentenwijzer

Er bestaan heel wat standaarden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Voor bedrijven en organisaties is het niet altijd eenvoudig om te weten welke standaard past bij hun doelstellingen. Daarom bracht MVO Vlaanderen de standaarden in kaart en wordt duidelijk hoe deze zich op belangrijke punten tot elkaar verhouden.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bedrijven en organisaties worden steeds meer aangesproken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, zowel door hun klanten als door hun stakeholders. Maar het is niet gemakkelijk om een beeld te krijgen van de inhoud en invulling van maatschappelijke verantwoordelijkheid. MVO Vlaanderen werkt aan drempelverlagende initiatieven om organisaties en bedrijven aan de slag te laten gaan met mvo.

De MVO-instrumentenwijzer

De MVO-instrumentenwijzer brengt een aantal mvo-standaarden in kaart. Op basis van enkele selectiecriteria krijg je een overzicht van de best passende standaarden en hun omschrijving:

  • Omvat de standaard alle deelaspecten van mvo of is ze thema-specifiek.
  • Richt de standaard zich naar producten, de organisatie zelf en/of de hele keten.
  • Is het een eisenstellende managementsystemen of bevat het gedragsprincipes en richtlijnen?
  • Bevat de standaard een rapportageverplichting?
  • Is de standaard geschikt voor elke organisatie, ongeacht de voorkennis en ervaring met mvo?
  • Is het instrument certificeerbaar of niet?

Raadpleeg de MVO-instrumentenwijzer en ontdek welke standaard aansluit bij de doelstellingen van jouw bedrijf.

 

Drie opleidingsmomenten

In het voorjaar van 2017 organiseert MVO Vlaanderen ‘Traject MVO’. In drie opleidingsmomenten ontdek je hoe ver je bedrijf of organisatie staat met mvo, leer je wat beter kan en stel je een eigen mvo-actieplan op. Dat leer je om te zetten in communicatie, zowel naar de medewerkers als naar klanten en andere stakeholders.

Jouw MVO-inspanningen in de kijker?

Wil je je bedrijf in de kijker zetten met de MVO-inspanningen die je doet?

datum: 10 januari 2017
bron: MVO Vlaanderen

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.