palmolie
Arial view of palm plantation at east asia. - (foto: Adobe Stock)

Welke bedrijven zijn het duurzaamst in 2020?

CDP maakt lijst van duurzaamste bedrijven van 2020 bekend – focus op duurzaam bosbeheer nog in de kinderschoenen
Nu er steeds meer aandacht is voor het tegengaan van de klimaatopwarming en het verduurzamen van onze samenleving, stellen volgende vragen zich: welke bedrijven zijn echt duurzaam, welke organisaties doen echt inspanningen om hun werking te verduurzamen en hun impact te verminderen?

Ook organisaties die hun aankopen willen verduurzamen of hun leveranciers willen beoordelen op duurzaamheid, weten niet goed welke criteria ze moeten hanteren om een keuze te maken. En uiteraard zijn er de investeerders die een gefundeerde keuze willen maken. De investeringen die ze doen, moeten immers ook een interessante opbrengst genereren.

(ecoTip: lees het artikel ’11 misverstanden over ethisch beleggen’)


Om op al die vragen een antwoord te kunnen bieden, ontstonden er wereldwijd verschillende initiatieven die bedrijven screenen, hun resultaten analyseren en ranglijsten van duurzame bedrijven maken. 1 van die rankings over duurzame organisaties, is een initiatief van CDP.

Wie of wat is CDP?

CDP is een wereldwijd actieve non-profit die zich focust op milieu-impact. Sinds 2000 is het de ambitie van CDP om de milieu-inspanningen van organisaties in de openbaarheid te brengen zodat iedereen inzicht krijgt in de duurzaamheidsinspanningen en de vorderingen op milieuvlak van bedrijven.
Vandaag rapporteren meer dan 9600 grote bedrijven en zij vertegenwoordigen meer dan 50% van de wereldwijde marktwaarde. Deze bedrijven rapporteren over klimaatverandering, duurzaam bosbeheer en waterveiligheid aan CDP. Ze doen dat op vraag van 515 investeerders die samen 106 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen en op vraag van meer dan 150 grote aankopers die meer dan 4 biljoen dollar spenderen aan inkopen.
Naast de bedrijven waren er in 2019 ook meer dan 920 steden, staten en regio’s die hun milieu-informatie delen met CDP.

Wie staat er op de A lijst van CDP in 2020 en mag zich dus een duurzaam bedrijf noemen?

CDP plaatst meer dan 300 bedrijven op de lijst en de organisatie is hoopvol. Ze ziet groeiende bewustwording rond milieuthema’s, zelfs in een buitengewoon jaar als 2020.

Enkele duurzaamheidscijfers

  • 270 bedrijven staan op de A-lijst van CDP over klimaatverandering
  • 16 bedrijven staan op de A-lijst van CDP over bossen
  • 106 bedrijven staan op de A-lijst over waterveiligheid
  • 10 bedrijven staan op alle 3 de lijsten en kunnen we dus beschouwen als de koplopers op duurzaamheidsvlak. Het zijn Danone, Firmenich SA, Fuji Oil Holdings Inc., HP inc, KAO Corporation, L’Oréal, Mondi PLC, Philip Morris International, Symrise AG en UPM-Kymmene Corporation.

Uiteraard zijn er bij elke rangschikking ook kanttekeningen te maken: enkel diegenen die het CDP-systeem toepassen en rapporteren, kunnen opgenomen worden in de lijst. Er staan in de top 10 een aantal namen van bedrijven waarbij je je bedenkingen kunt maken aangezien je hun basisactiviteit als niet-duurzaam kan beschouwen.
Maar een rangschikking heeft het voordeel dat er een startpunt is van waaruit je het bedrijf kan aanspreken op zijn acties en voortgang. Het betekent alleszins al dat die bedrijven actief bezig zijn met de duurzame thema’s. ‘Meten is weten’, zei ooit iemand.

Belgische bedrijven in de lijst

Ook 81 bedrijven met hoofdzetel in België, rapporteren in 1 of meerdere thema’s: klimaatverandering, waterveiligheid en bossen. Uiteraard zijn er nog vele andere bedrijven die wel actief zijn in België maar niet in ons land rapporteren. Neem zelf eens de proef op de som en zoek een aantal bedrijven op. De zoekfunctie op de website van CDP werkt erg vlot.

Koplopers in bestrijden van de klimaatverandering

In de categorie ‘klimaatverandering’ heeft België maar 1 A-score: Anheuser Busch Inbev. Er volgen nog 4 bedrijven met een A-: KBC Group, Befimmo SA, Fluxys Belgium en Proximus.

Koplopers in waterveiligheid

In de rangschikking rond waterveiligheid, is het nog poverder gesteld. Enkel Anheuser Busch Inbev (ook al een A in klimaatverandering) scoort een A. UCB SA scoort een B en Greenyard mag met een B- naar huis.

Koplopers in duurzame bossen

Duurzaam bosbeheer staat duidelijk nog niet erg hoog op de prioriteitenlijst van bedrijven, ook in België niet.
Ontex Group NV scoort een B voor duurzaam houtbeheer. De andere bedrijven scoren een trieste F, als ze er al over rapporteren.
De andere boscategorieën: bosbeheer en palmolie, bosbeheer en veehouderij, en bosbeheer en sojaproductie zijn niet van toepassing op Ontex, daar zijn dus geen scores gerapporteerd.
In de categorie bossen en palmolieproductie worden er alleen maar buizen uitgedeeld: 9 bedrijven ontvangen een F (Ter Beke N.V., Groupe Bruxelles Lambert SA, CFE SA, Colruyt, Sipef NV, Lotis Bakeries, Ackermans & Van Haaren, Vandemoortele NV en Solvay S.A.), alle andere bedrijven rapporteren er niet over.
Eenzelfde verhaal in de categorieën bossen en veehouderij, en bossen en sojaproductie: 9 keer een F.

We kunnen dus besluiten dat er nog werk aan de winkel is voor bedrijven. Eerst en vooral om hun resultaten te rapporteren zodat burgers, bedrijven en overheden zicht krijgen op hun duurzaamheidsprestaties. En eens gerapporteerd, om de scores te verbeteren en de verduurzaming in alle aspecten van de bedrijfsvoering door te zetten.

Of positief bekeken: onze Belgische bedrijfswereld kan nog veel vooruitgang boeken in de strijd tegen klimaatopwarming, waterveiligheid en duurzaam bosbeheer.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.