circulaire elektronica
(Beeld: TCO Development)

Wereldwijd initiatief gevormd om verantwoorde en circulaire elektronica te stimuleren

Meer dan 20 organisaties hebben zich verenigd in een wereldwijd initiatief om de sociale en milieuproblemen van elektronica aan te pakken. Het Circular Electronics Initiative wil organisaties en consumenten aanmoedigen om op een meer verantwoorde manier om te gaan met de elektronische goederen die ze gebruiken. Een kernactiviteit van het initiatief is het jaarlijkse evenement #CircularElectronicsDay.

“#CircularElectronicsDay loopt nu een paar jaar en heeft veel aandacht getrokken, en we vinden dat er meer kan worden gedaan. Dit is niet iets wat maar één dag in het jaar aan de orde komt, maar iets waar we over moeten blijven praten. Daarom hebben we nu dit initiatief opgezet”, verklaart Andreas Nobell, Development Manager bij TCO Development, een van de oprichtende organisaties.

De huidige, lineaire manier van produceren en consumeren van producten ruïneert fragiele ecosystemen, waardoor waardevolle natuurlijke hulpbronnen en kritieke grondstoffen verloren gaan. In een circulaire economie wordt op een meer verantwoorde manier omgegaan met hulpbronnen. Het doel van het Circular Electronics Initiative is bewustwording te creëren rond de noodzaak van een langere levensduur voor elektronische producten en een grotere hercirculatie van alle materialen, terwijl afval tot een minimum wordt beperkt.

“De hulpbronnen op onze planeet zijn eindig, en we moeten onze verantwoordelijkheid nemen. Het initiatief is bedoeld om kopers en consumenten te helpen dit te doen – om op een meer verantwoorde manier om te gaan met de elektronica die ze gebruiken.Niemand kan alles doen. Maar iedereen kan wel iets doen. Het Circular Electronics Initiative heeft een aantal concrete dingen verzameld die je kunt doen om bij te dragen aan de transitie om IT meer circulair en duurzaam te maken “, vervolgt Andreas Nobell.

Check-list voor een meer circulair en duurzaam beheer van IT:

  • Her-evalueer. Is het echt nodig om je huidige gadget te kopen en te vervangen? Zo niet, maak er dan een uitdaging van om het een jaar langer te gebruiken en volgend jaar opnieuw te evalueren.
  • Verleng de levensduur van je producten. Dit is vaak het meest kritische wat je kunt doen om de ecologische voetafdruk van het gebruik te verkleinen. Upgrade en repareer producten zodat ze langer meegaan. Tweedehands producten zijn erg in trek, dus maak gebruik van de tweedehandsmarkt en koop en verkoop je producten daar.
  • Als je een nieuw product moet kopen, kies dan producten met een duurzaamheidscertificaat dat strenge criteria omvat en door een derde partij moet worden gecontroleerd.
  • Als je een tweedehands product kunt kopen, zorg er dan voor dat je het nodige leveranciersonderzoek uitvoert naar de kwaliteit en de prestaties van het product.
  • Kies een duurzaam product dat langer meegaat. Vermijd de aankoop van onherstelbare elektronica die je na een korte gebruiksperiode dreigt te moeten weggooien.
  • Compenseer de e-waste voetafdruk van het nieuwe product door een product met een vergelijkbare voetafdruk te recyclen of door de compensatie als een dienst aan te schaffen.
  • Gooi het niet weg! Elektronica bevat waardevolle grondstoffen die kunnen worden hergebruikt. Als het niet mogelijk is om oude producten te hergebruiken of te verkopen, breng ze dan naar een elektronica-recycler of -opknapper waar ze op verantwoorde wijze worden behandeld.


“Aangezien bijna 80 procent van de koolstofuitstoot van een laptop in de fabricagefase plaatsvindt, zal een langere levensduur van een product duidelijk leiden tot een lagere gemiddelde jaarlijkse uitstoot. Door twee jaar toe te voegen aan de levensduur van een product wordt de uitstoot met maar liefst 30 procent verminderd. Zoals je ziet, hebben circulaire benaderingen een reële impact op het milieu”, benadrukt Andreas Nobell.

Om consumenten en inkopers te helpen, hebben de organisaties achter het initiatief de quiz “Quiz: wat weet jij over circulariteit en elektronica?” ontwikkeld.

“De quiz is een eenvoudige manier om het gesprek over circulaire elektronica op gang te brengen. Het creëert bewustzijn over de uitdagingen waar we voor staan met betrekking tot elektronicaproductie en -consumptie. Laten we allemaal meedoen aan het gesprek!” besluit Andreas Nobell.

Alle elektronica komt met veel sociale en milieu-uitdagingen

Conflictmineralen, ook wel 3TG genoemd, die in IT-producten worden gebruikt, staan erom bekend oorlogen en schendingen van de mensenrechten aan te wakkeren. Onveilige mijnbouwmethoden leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor de arbeiders en tot aantasting van het milieu in de gemeenschappen waar zij wonen.

Gevaarlijke stoffen die in elektronica worden aangetroffen en bij de productie van elektronica worden gebruikt, houden zeer uiteenlopende risico’s in voor de menselijke gezondheid en het milieu. Tijdens de levenscyclus van producten komen dioxines, halogenen en andere schadelijke stoffen vrij, die vaak in het natuurlijke milieu en het menselijk lichaam achterblijven.

Sociaal verantwoorde productie is een voortdurende uitdaging in de hele IT-toeleveringsketen. Van de winning van grondstoffen tot de eindassemblage zijn werktijden, gezondheid en veiligheid en dwangarbeid voorbeelden van problemen die in de hele sector spelen.

Elk jaar wordt 50 miljoen ton elektronisch afval gegenereerd, evenveel als het gewicht van bijna 4.500 Eiffeltorens. Een groot deel daarvan wordt verbrand of op stortplaatsen gedumpt, met vervuiling, gevaren voor de volksgezondheid en het verlies van waardevolle eindige hulpbronnen tot gevolg.

Over het Circulaire-Elektronica-initiatief

Het Circular Electronics Initiative heeft tot doel organisaties en consumenten aan te moedigen tot een meer verantwoorde benadering van de elektronische goederen die zij gebruiken. Het initiatief stuurt communicatieactiviteiten aan, waaronder #CircularElectronicsDay. De organisaties achter het initiatief zijn 3stepIT, Advania, Aliter Networks, ATEA, Blocket, Chalmers Industriteknik, Circular Computing, Cistor, Closing the Loop, Dell, Dustin, ETIRA, European Remanufacturing Council, GIAB, Inrego, International Institute for Industrial Environmental Economics, IVL Swedish Environmental Institute, Lenovo, Recipo, Smithereens, TCO Development, en Tradera.

Meer ecoTips artikels over duurzame elektronica

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.