West-Vlaanderen wil meer kleine windmolens

West-Vlaanderen wil meer kleine windmolens

Op 19 mei stelde de Provincie West-Vlaanderen als eerste Belgische provinciebestuur een afwegingskader specifiek voor ‘kleine windmolens’ voor. Het is een leidraad voor gemeentebesturen die vergunningsaanvragen behandelen voor kleine windmolens (tot 15 meter masthoogte) op hun grondgebied.

Pilootproject

Eind 2014 ging de Provincie West-Vlaanderen van start met een pilootproject in samenwerking met 6 gemeenten: Alveringem, Anzegem, De Haan, Diksmuide, Roeselare en Wingene. Op basis van die bevindingen werd, in samenwerking met een wetenschappelijke werkgroep met experten van onder andere de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent, een gemeentelijk beleidskader met bijhorend stappenplan opgesteld.

Stappenplan

Bij de afweging van de vergunningsaanvraag doorloopt de gemeente volgende stappen:

1e stap: Welke bestemmingszone?
Kleine windturbines kunnen niet binnen woongebied, ruimtelijk kwetsbare gebieden, natuurgebieden, specifieke beschermingszones enz.

2e stap: vier strikte voorwaarden

  • de kleine windturbine moet op een bebouwde kavel gebouwd worden
  • de energieproductie mag de energiebehoefte niet overschrijden, enkel het eigen verbruik wordt opgevangen, hierdoor worden aanvragen van particulieren uitgesloten
  • er dient voldaan te zijn aan de regelgeving rond slagschaduw en geluidshinder
  • de veiligheid van de turbine moet gegarandeerd zijn

3e stap: hinder omgeving en windvang?
Op de site van de aanvrager wordt bekeken of de plaatsing van de kleine windturbine verantwoord is. De hinder moet maximaal beperkt en voorkomen worden, en wordt gezorgd voor maximale windvang. 

4e stap: bepaling rendement
Als voorgaande stappen gunstig zijn, wordt specifieke gekeken naar het rendement.
Eén van de voornaamste uitgangspunten is dat enkel rendabele projecten worden toegelaten om zeker geen onnodige impact op het landschap te creëren. Deze rendabiliteit kan geschat worden door het uitvoeren van windmetingen op de aanvraagsite. Wanneer deze een gunstige voorspelling geven, kan vergunning verleend worden voor het plaatsen van de kleine windturbine.

 

Vervolgtraject voor gemeenten

Dit beleidskader kan door de gemeentebesturen zelf bekrachtigd worden in de gemeenteraads- of collegezittingen. Eind juni zal de Provincie aan de West-Vlaamse gemeenten bijkomende toelichting geven rond het gebruik ervan.

De provinciale werkgroep kleine windturbines is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM), INAGRO, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Gent.

 

Meer info:
kabinet gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Franky De Block
julie.oppalfens@west-vlaanderen.be of 050 40 73 33

 

bron: provincie West-Vlaanderen
datum:19-05-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.