Hoe zou het nog zijn met de VLAREM trein?

Met het besluit van 20 juli 2018 werd het grote wijzigingsbesluit “VLAREM-trein 2017” voor de eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen in VLAREM II en III. Ook VLAREL (erkenningen met betrekking tot het leefmilieu), het Stooktoestellenbesluit en het Milieuhandhavingsbesluit worden aangepast.

Maar wat is de stand van zaken van de VLAREM-trein eind 2018?

Nadien werden adviezen uitgebracht door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad), de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

2de goedkeuring komt nu dichtbij

De tweede goedkeuring door de Vlaamse Regering is gepland op 21 december 2018. Nadien wordt nog advies ingewonnen bij de Raad van State. 

De inwerkingtreding van de meeste bepalingen is voorzien in het voorjaar van 2019

We zetten een aantal belangrijke veranderingen op een rij:

  • Vertaling Vlaamse BBT-studies (verontreinigd hemelwater voor de sector afvalopslag, aardappel-, groente- en fruitverwerkende nijverheid, en vlees- en visverwerkende industrie)
  • Opheffen systeem van “integrale voorwaarden
  • Actualisatie bepalingen voor schietstanden en zwembaden
  • Herziening Leak Detection and Repair (LDAR) voor fugitieve VOS-emissies
  • Invoering van erkenning als MER-coördinator en registratie als monsternemer van bodem
  • Nieuwe bepalingen voor het nazicht en onderhoud van koolwaterstofafscheiders
  • Nieuwe bepalingen voor laadpalen voor elektrische voertuigen
  • Specifieke voorwaarden voor minirecyclageparken
  • Omzetting van de BBT-conclusies voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector, voor de non-ferrometaalindustrie en de intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

In het ecoTips-magazine van maart 2019 gaan we in detail in op de belangrijkste finale wijzigingen en wat deze in de praktijk voor je bedrijf betekenen.

Tekst: Peter De Bruyne – M-tech

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.