Sinds 1 januari 2020 moet MER-coördinator erkend zijn

Voor bepaalde plannen of projecten die een omgevingsvergunning nodig hebben, moet ook een milieueffectenrapportage (m.e.r.) gebeuren. Om een goed uitgewerkt, duidelijk en objectief milieueffectenrapport (MER) te bekomen, is het cruciaal dat het MER inhoudelijk en organisatorisch een samenhangend geheel vormt en dat de verschillende disciplines op elkaar worden afgestemd. Dat verwezenlijken is de taak van de MER-coördinator. Nieuw sinds dit jaar is dat die officieel erkend moet zijn.
... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis