Wijziging Vlaams Onteigeningsbeleid: einddatum voor minnelijke onderhandelingen

Het Vlaams Parlement heeft op 14 oktober 2020 de wijziging van het Vlaams Onteigeningsdecreet goedgekeurd voor wat betreft de invoering van een minnelijke onderhandelingstermijn. Dit wijzigingsdecreet treedt in werking op 1 december 2020.

Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 voerde een overkoepelende procedure in voor alle onteigeningen op het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Advertising
 

Nieuw sedert het Vlaams Onteigeningsdecreet is dat de onteigenende instantie uitdrukkelijk verplicht is om op een “ernstige” manier met de onteigende burgers te onderhandelen over een minnelijke verwerving (artikel 15 Vlaams Onteigeningsdecreet). Hoe deze onderhandelingen moesten verlopen, werd niet gepreciseerd. Volgens de memorie van toelichting zou een decretale regeling tot formalisme leiden en dus tot een inperking van de onderhandelingsvrijheid. Wel werd aangereikt dat de onteigenende overheid minstens met de te onteigenen persoon een aantoonbare onderhandelingspoging diende ondernomen te hebben (o.a. met toelichting van de samenstellende onderdelen van een vergoeding op grond van het schattingsverslag).

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis