Windgids voor succesvolle windmolenprojecten

Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is één van de meest kostenefficiënte technieken en heeft daardoor steeds minder financiële steun nodig. Maar het plaatsen van windmolens loopt niet altijd van een leien dakje. Burgers staan vaak weigerachtig tegenoverwindmolens in hun nabije omgeving.

+260 windmolens tegen 2020

Tegen 2020 moet Vlaanderen 25.074 GWh groene energie opwekken. Eind 2015 haalden we 65 procent van deze doelstelling. Hernieuwbare energie opwekken via windturbines is één van de meest kostenefficiënte technieken op dit moment en heeft dus steeds minder financiële steun nodig. Na een recordjaar voor windenergie, staan er ondertussen 393 windturbines verspreid over onze provincies. Tegen 2020 moeten er nog ruim 260 bijkomen. Windmolens worden dus steeds belangrijker en zichtbaarder in Vlaanderen.

Het Vlaams Energieagentschap liet daarom een Windgids opmaken. Het werd een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Burgers staan vaak weigerachtig tegenover windmolens in hun nabije omgeving. Participatie is volgens mij één van de instrumenten om hen over de streep te trekken.”

Burgers betrekken

De Windgids brengt verschillende cases waar de bouw van windmolens amper protest opriep. “Lokaal draagvlak komt er niet vanzelf. Daar is hard werk voor nodig, van álle partijen (de projectontwikkelaar, de lokale besturen, de plaatselijke bevolking,…). Informeren, betrekken, luisteren en waar nodig bijsturen, telkens opnieuw. Een goed project betrekt burgers van bij de start en laat die samenwerking ook doorlopen nadat de wieken zijn beginnen te draaien”, aldus de minister.

De Windgids bundelt ook veelvoorkomende bekommernissen, de vergunningsprocedure en verschillende (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten met lokale betrokkenen. De gids zal regelmatig aangevuld worden met nieuwe voorbeelden. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.