Zeevaarttransport koolstofvrij tegen 2035?

De CO2-uitstoot van het internationaal zeetransport zou tegen 2035 oplopen 1.090 miljoen ton. Nog dit jaar zullen verschillende internationale zeevaartorganisaties een initieel plan van aanpak goedkeuren in de strijd tegen de uitstoot van koolstof. Het Internationaal Transport Forum (ITF) ging naar aanleiding hiervan na of het mogelijk is om tegen 2035 de internationale zeevaartsector volledig koolstofvrij te maken.

Het Internationaal Transport Forum als denktank

Het Internationaal Transport Forum (ITF) is een autonome, intergouvernementele organisatie die 59 lidstaten vertegenwoordigt en als denktank fungeert voor de ontwikkeling van het internationaal transportbeleid. Uiteraard schenkt de organisatie daarbij geregeld aandacht aan milieu en duurzaamheid. Naar aanleiding van het geplande overleg tussen verschillende internationale zeevaartorganisaties en het plan van aanpak dat vervolgens opgesteld zal worden, ging het ITF na of het mogelijk is om de zeevaartsector koolstofvrij te maken tegen 2035. Hiertoe berekende men hoeveel koolstof de sector nu uitstoot en hoe dit de komende jaren zal evolueren. Hierna bekeek de organisatie welke maatregelen ondernomen zouden kunnen worden om de uitstoot te doen dalen en aan welke voorwaarden voldaan moet worden om van deze maatregelen een succes te maken.

Het onderzoek toonde aan dat wanneer verschillende reeds bekende methodieken tezamen toegepast zouden worden in de zeevaartsector, het mogelijk zou moeten zijn om binnen een goede 15 jaar het zeevaarttransport op een zo goed als volledig koolstofvrije manier te laten verlopen. Concreet zou het gaan om een gereduceerde uitstoot van 82% tot 95%, in vergelijking met de voorspellingen gemaakt op basis van de huidige koolstofuitstoot.

Maatregelen om de uitstoot van CO2 aan te pakken

De maatregelen die de grootste impact kunnen hebben op de uitstoot van CO2, hebben betrekking op het gebruik van hernieuwbare energie en alternatieve brandstoffen. Wat kortere afstanden betreft, kunnen schepen ingezet worden die volledig op elektriciteit functioneren. Daarnaast bestaan er ook wel wat veelbelovende technologische en operationele mogelijkheden. Technologische aanpassingen hebben betrekking op de productie van energie-efficiënte schepen. Enkele operationele maatregelen zijn het vertragen van de snelheid, het inzetten van grotere schepen en het efficiënter organiseren van aankomst en vertrek.

Uiteraard vragen voorgestelde aanpassingen omwille van hun vernieuwende karakter een aanzienlijke investeringen van de scheepsbedrijven. Schepen die geen koolstof uitstoten, zijn doorgaans bijvoorbeeld duurder dan de courantere voertuigen aangedreven door reguliere brandstof. Helaas nemen bedrijven het ecologische voordeel zelden mee in overweging als dergelijke onderwerpen op tafel komen te liggen.

Noodzakelijke voorwaarden voor het nemen van succesvolle maatregelen

Op basis van de onderzoeksresultaten stelt de denktank de ITF-lidstaten voor om de internationale zeevaartsector te ondersteunen bij de aanpak van CO2-uitstoot. Concreet zouden de lidstaten bijvoorbeeld financiële voordelen kunnen voorzien voor ecologisch verantwoorde schepen en minder milieuvriendelijke voertuigen kunnen belasten.

Duidelijke nationale richtlijnen zijn eveneens aan te raden. Overheden dienen zelf een plan van aanpak op te stellen, waarin ze de doelstellingen op korte, middellange en lange termijn op een rijtje zetten. Lidstaten kunnen bijvoorbeeld zelf aankoopvoorwaarden voor schepen opstellen, bijvoorbeeld rond maximumsnelheid en energie-efficiëntie. In havens kunnen oplaadpunten voorzien worden, evenals opslagplaatsen voor biologische brandstofvormen. Ook het stimuleren van onderzoek biedt perspectieven voor de verdere ontwikkeling van de ecologisch verantwoorde zeevaart.

Klik hier om het volledige onderzoeksrapport te lezen.

Bron: Internationaal Transport Forum

Foto: Pixabay

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.