Zeewater wordt drinkwater van de toekomst

Zeewater wordt drinkwater van de toekomst

Universiteit Gent ontwikkelde een technologie die zeewater kan ontzouten en tegelijkertijd energie kan opwekken. Dat is een primeur: tot hiertoe verbruikte zeewaterontzouting veel energie.

 

Energieneutrale zeewaterontzouting

Van elke liter water op aarde zijn slechts twee druppels water drinkbaar. De rest is bevroren of zout. Door de toenemende wereldbevolking krijgt binnen tien jaar één persoon op drie te kampen met een levensbedreigend watertekort.

Hoewel zout water in je glas niet meteen aanlokkelijk klinkt, zijn oceanen en zeeën wel een mogelijke bron voor het drinkwater van de toekomst. In het Midden-Oosten wordt zeewater al decennialang ontzout. Maar er is één probleem: ontzouten kost zeer veel energie. Om uit zeewater duizend liter drinkbaar water te maken is evenveel energie nodig als de gemiddelde Belg per dag verbruikt. Bio-ingenieur Marjolein Vanoppen onderzocht voor haar doctoraat hoe het energieverbruik van deze techniek verminderd kan worden.

 

Traditionele ontzouting

Om zout uit zeewater te halen, wordt meestal een membraan gebruikt, een selectieve scheidingswand die bepaalde stoffen doorlaat en andere tegenhoudt.
“Om drinkbaar water te produceren, gebruiken we een water-selectief membraan dat water doorlaat en andere stoffen, zoals zout, blokkeert. Daar is energie voor nodig: het water wil niet zomaar door het membraan. En hoe meer zout er in het water zit, hoe meer energie er nodig is,” zegt Vanoppen.

 

Ontzouten met zoet water

Ze loste het hoge energieverbruik van traditionele ontzouting op door zout en zoet water samen te brengen. “Als zout water en zoet water samen komen, wil het zout zich naar het zoet water verplaatsen. Die beweging maakt energie vrij, net zoals water dat van een berg naar beneden stroomt en in een turbine wordt opgevangen.”

Vanoppen plaatste een zout-selectieve membraan in het water. Dat houdt het water tegen en laat het zout door. Met dit membraan wordt niet alleen energie opgewekt, de hoeveelheid zout die in het zeewater zit daalt ook.

Twee keer energie besparen

Door zeewater eerst op deze manier te behandelen is minder energie nodig om het daarna door een water-selectief membraan te duwen.

“Zo winnen we energie op twee vlakken”, aldus Vanoppen. “Het zout-selectieve membraan wekt energie op, én verlaagt de hoeveelheid energie die nodig is om drinkwater te produceren door de hoeveelheid zout in het water te verminderen.”

Door de energiekost van zeewaterontzouting te verlagen kan overal ter wereld zeewaterontzouting makkelijker en op een meer verantwoorde manier ingezet worden. Hoewel nog heel wat onderzoek nodig is voordat deze technologie op grote schaal ingezet kan worden, zijn de vooruitzichten zeer positief en komt duurzame drinkwaterproductie uit zeewater binnen handbereik.

 

bron: UGent
datum: 08-07-2016

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

Consent*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.