metaalherwinning
(Beeld: Adobe Stock)

Zero waste-aanpak voor metaalherwinning

Technologieën ontwikkelen voor de herwinning van kritieke en economisch waardevolle metalen uit afval en secundaire grondstoffen: dat is de ambitie van het Europese Horizon 2020-project CHROMIC. Dergelijke technologieën bieden perspectieven voor hoogwaardige recuperatie van zeldzame metalen uit industriële afvalstoffen en kunnen dus de circulaire economie stimuleren. 

Hoofd- en bijproducten

Een duurzame en flexibele toevoer van een aantal kritieke metalen is van cruciaal belang voor de groei van de hoogtechnologische industrie in Europa. Maar de ontginning van deze metalen verloopt niet efficiënt. Veel kritieke metalen (onder meer chroom en niobium) zijn zogenaamde bijproductmetalen: ze zijn voor hun productie afhankelijk van de ontginning van bepaalde hoofdmetalen. Daardoor zijn vraag en aanbod vaak slecht op elkaar afgestemd. Tegelijkertijd blijft een massa aan kritieke metalen gevangen in de enorme hoeveelheden afval en secundaire grondstoffen die laagwaardig ingezet of zelfs gestort worden.

Zero waste-aanpak voor metaalherwinning

De oplossing is de zero waste-aanpak, een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning. Daarbij worden niet alleen de aanwezige metalen gevaloriseerd, maar ook de overblijvende matrix, die vaak meer dan 95 procent van het geheel uitmaakt. Hiervoor zijn innovatieve en uiterst selectieve recyclagetechnieken nodig die de volledige waarde van de aanwezige metalen kunnen recupereren, zonder negatief effect op de verdere valorisatiemogelijkheden van het residu. 

De partners van het CHROMIC-project willen technologieën ontwikkelen voor de herwinning van kritieke (chroom, niobium) en economisch waardevolle (molybdeen, vanadium) bijproductmetalen uit afval en secundaire grondstoffen. Daarvoor baseren ze zich op een slimme integratie van:

  • geavanceerde voorbehandeling
  • selectieve alkalische uitloging
  • uiterst selectieve metaalrecuperatie over de hele waardeketen.

Een evaluatie van de economische, milieuhygiënische en veiligheidsaspecten zal aantonen of de ontwikkelde processen voldoen aan de vereisten van zowel de circulaire economie als de huidige markt.

Adviesraad

Om het pad te effenen richting implementatie, worden alle maatschappelijke actoren van bij het begin nauw betrokken bij het project via een adviesraad. De OVAM is een van die actoren. Ze zetelt in de adviesraad en speelt binnen CHROMIC de rol van facilitator.

CHROMIC gaat van start op 1 december 2016 en wordt getrokken door VITO (unit Duurzaam materialenbeleid). Vlaamse partners zijn onder meer de bedrijven MEAM en ORBIX en het adviesbureau ARCHE. Het project heeft een looptijd van vier jaar en de eerste resultaten worden verwacht tegen eind 2017.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.