Burgers en gemeente realiseren samen de energietransitie in Fourmies (Fr) (beeld: Flux 50 - Solarise)

Zonnepanelen kunnen ook op minder evidente plaatsen

Er is nog veel dakoppervlakte beschikbaar voor zonnepanelen maar niet elke locatie is even eenvoudig te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan historische en publieke gebouwen of op sites voor sociale huisvesting. Toch kunnen zonnepanelen ook op minder evidente plaatsen.

Het Interreg-project SOLARISE focust net daarop: op projecten met zonne-energie voor niet-evidente locaties. Daarnaast bekijkt het project ook de introductie van nieuwe technologieën bij een breder publiek. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van de impact van zonne-energie op het elektriciteitsnet door een combinatie met opslagcapaciteit (batterijen). Recent stelde SOLARISE een aantal van deze projecten voor.

Advertising
 

Publieke gebouwen en vooral historische gebouwen bieden omwille van de grote dakoppervlakte een groot potentieel voor zonne-energie. Bovendien zijn steden en gemeente vaak bereid om een voortrekkersrol te spelen in de energietransitie, denk maar aan het burgemeestersconvenant. Desondanks blijft veel van dit potentieel onbenut en dit niet omwille technische redenen, maar stringente regelgeving is vaak de belemmerende factor, zeker in het geval van historische gebouwen wiens karakter gevrijwaard dient te blijven. In het geval van publieke gebouwen (bv. scholen, sporthallen) en sociale huisvestingssites lopen vele projecten dan weer vast op de financiering. Aan de hand van verschillende demonstratieprojecten en proeftuinen wil SOLARISE wettelijke en praktische belemmeringen wegnemen en levensvatbare business cases ontwikkelen. Zo worden ook zonnepanelen op minder evidente plaatsen mogelijk.

Oude architectuur en nieuwe technologie gaan hand in hand in Middelburg (Nl)

Bij zonne-energie wordt vaak aan elektriciteit gedacht, maar de zon biedt ook een oplossing voor de warmtevraag van gebouwen.

... verder lezen ?

Deze inhoud is voorbehouden voor abonnees. Ben je al abonnee?
Log In Lees 30 dagen gratis