groen bedrijf corporate sustainability

12.300 miljard euro nodig om industrie te vergroenen

Om de meest vervuilende industriële sectoren te vergroenen is ongeveer 12.300 miljard euro aan investeringen nodig, blijkt uit nieuwe cijfers van het Wereld Economisch Forum. Vooral in de productie van cement en staal, en de energie- en transportsectoren zijn nog enorme veranderingen nodig.

Tegen 2050 moet de industrie klimaatneutraal zijn. Hoever staat het daar nu precies mee? Dat is de insteek van de Net-Zero Industry Tracker 2023 van het Wereld Economic Forum. Het rapport neemt acht industrieën op de loep: staal, cement, aluminium, chemie, olie en gas, luchtvaart, scheepvaart en vrachtvervoer. Samen zijn ze goed voor 40 procent van de totale uitstoot. Maar elk van van de sectoren is nog sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, en bovendien moeilijk te vergroenen.

Volgens het rapport is er in de sectoren 12.300 miljard euro aan investeringen nodig tot 2050, onder meer voor de opwekking van schone energie uit zonne- en windenergie, kernenergie en geothermie, en vooral ook in de ontwikkeling en opschaling van groene waterstof.

Meer dan geld

Het rapport gaat ervan uit dat de meeste technologieën die nodig zijn om netto nuluitstoot te bereiken na 2030 “commercieel volwassen” zullen zijn. Maar, benadrukken de auteurs: geld alleen is niet genoeg. De investeringen zullen omkaderd moeten zijn met een duidelijk overheidsbeleid en inzet op innovatie en de uitbouw van de juiste infrastructuur om de groene oplossingen mogelijk te maken. 

“Het is absoluut noodzakelijk dat er snel actie wordt ondernomen om de uitstoot terug te dringen en tegelijk de energie-efficiëntie te verbeteren”, zegt Roberto Bocca, hoofd van het Centrum voor Energie en Materialen aan het WEF. “Zoniet zal het verbruik van fossiele brandstoffen in de sleutelsectoren – dat met gemiddeld 8 procent is gestegen is in de voorbije drie jaar – erg significant blijven groeien tot 2050.”

CO2-prijs

Een prijs op CO2-uitstoot, subsidies voor schone en overheidsopdrachten kunnen allemaal helpen om het nodige geld te mobiliseren, stelt het rapport. Dat zal nodig zijn, want het huidige economische klimaat is niet ideaal om investeerders te overtuigen van risicovolle projecten met technologie die zich nog niet heeft kunnen bewijzen. Institutionele investeerders en ontwikkelingslanden kunnen een sleutelrol spelen.

lees ook

De staat van het klimaat in aanloop naar COP28

“Samenwerking tussen de publieke en private sector is cruciaal om de energietransitie tot een goed einde te brengen, en technologie kan de sleutel zijn, zowel om betaalbare en betrouwbare toegang tot energie mogelijk te maken, als om de toenemende kosten van de vergroening te drukken”, zegt Muqsit Ashraf van Accenture Strategy, dat meewerkte aan het rapport. “Een wereldwijde opschaling van schone energie, CO2-afvang en opslag, en energie-efficiëntie in alle sectoren: het zijn allemaal cruciale factoren.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.