“EU kan al tien jaar eerder dan gepland klimaatneutraal worden”

De Europese Unie kan al in 2040 netto-nuluitstoot bereiken – tien jaar eerder dan gepland, zegt een nieuw rapport van onderzoeksbureau Climate Analytics. 

Uit de studie blijkt dat, om de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5 graad Celsius te beperken, de EU haar uitstoot met 66 tot 77 procent moet doen dalen tegen 2030. Dat is technisch en economisch haalbaar, stelt de studie, als de EU sterk inzet op duurzame energie, met wind en zon als basis van de energietransitie.

Elektrificatie

Tegen 2035 moet de stroom in de EU al bijna uitsluitend uit niet-fossiele bronnen komen, en het hele energiesysteem moet overschakelen op elektriciteit. “De overgang naar een meer geëlektrificeerd en efficiënter energiesysteem, gekoppeld aan gedrags- en maatschappelijke veranderingen, leidt tot een sterke vermindering van de finale energievraag”, stelt de studie.

Dat maakt een snelle uitfasering van fossiele brandstoffen uit het energiesysteem mogelijk: hernieuwbare energiebronnen kunnen in 2030 al 48 tot 54 procent van de finale energievraag voldoen, en in 2050 aan 92 tot 100 procent.

Daarvoor moet geïnvesteerd worden in extra infrastructuur voor elektriciteitstransmissie, dat is het verplaatsen van de elektrische energie van bijvoorbeeld een windmolenpark naar een onderstation. Volgens de analyse volstaat zo’n 25 procent extra capaciteit boven op wat er momenteel is geïnstalleerd.

Beleid hinkt achterop

Hoewel de technologie al beschikbaar is en klaar om te worden geïmplementeerd, schiet de huidige Europese klimaatactie tekort om de doelstellingen van de het Klimaatakkoord van Parijs te halen, zegt de ngo Climate Action Network (CAN)

“We zien wat klimaatverandering en de nasleep ervan doet met onze steeds hetere zomers en harde winters in Europa”, zegt Chiara Martinelli, directeur van CAN in Europa. “Maar niets is te vergelijken met de omvang van de verwoesting die we zien in de landen van het Zuiden, zoals de overstromingen in Pakistan die een derde van het land hebben overstroomd en miljoenen mensen hebben getroffen.”

Als rijke economie en als grote historische uitstoter heeft de EU een voorbeeldfunctie, zegt Martinelli. “De EU moet haar uitstoot sterk verminderen om een eerlijke bijdrage te leveren aan de veiligheid van ons allemaal. Het is de enige manier.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.