2022 goed voor 55 nieuwe windturbines in Vlaanderen

Dit jaar werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672. Windenergie draagt bij tot lokale stroomproductie en vermindert de afhankelijkheid van buitenlandse gebeurtenissen.

In 2022 zijn er 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen, goed voor een bijkomend geïnstalleerd vermogen van 204 MW. Daardoor bedraagt het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen nu 1748,6 MW.

In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Beleidsomkadering nodig

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, zodat Vlaanderen minder afhankelijk wordt van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. “Windenergie draagt in zeer grote mate bij om de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”, stelt Bart Bode.

De sector is bezig om de bijkomende doelstellingen mee te realiseren en rekent op de nodige beleidsomkadering hiervoor. “Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te garanderen.”

Oude windturbines vervangen

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering, de vervanging van oude windturbines door nieuwe, krachtigere exemplaren die meer groene stroom produceren. “Dit jaar is een aantal windturbines gebouwd in gebieden waar die eerst werden afgebroken”, meldt VWEA.

Maar het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of langer gedraaid hebben. “We stellen vast dat bij repowering de vergunningsprocedure minstens even lang duurt als voor nieuwe projecten. Dat zou volgens de Europese richtlijnen veel sneller moeten kunnen”, aldus Bart Bode.

Aangroei per provincie

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er telkens 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.