6 nieuwe windturbines naast E34 leveren hernieuwbare energie voor 17.500 gezinnen

Het nieuwe windpark langs de E34 in Retie is een samenwerkingsproject van Engie en Storm. De zes windturbines leveren jaarlijks genoeg energie voor 17.500 gezinnen. “Participatieve windprojecten bieden mee een antwoord op de energiecrisis die voor de deur staat”, aldus minister van Energie Zuhal Demir.

Het eerste windpark op het grondgebied Retie bestaat uit zes windturbines met elk een elektrisch vermogen van 4 megawatt, een rotordiameter van 136 meter en een tiphoogte van 180 meter. Samen produceren ze 61.500 megawattuur groene energie per jaar, goed om het energieverbruik van 17.500 gezinnen te dekken. Omgerekend naar vermeden CO2-uitstoot levert dit bijna 20.000 ton per jaar op. Dat komt overeen met het schrappen van 10.000 dieselwagens uit het verkeer.

Omgevingsfonds

Het windpark is een samenwerking tussen windparkontwikkelaar Storm enerzijds en Engie met het publiek-private partnerschap Wind4Flanders anderzijds. Ze bouwden elk drie windturbines, die in het najaar van 2021 in gebruik werden genomen. Meer dan 210 omwonenden investeerden via de coöperatieven Storm CV en Electrabel CoGreen in het windpark. In totaal werd meer dan 548.000 euro kapitaal opgehaald. 

Voor zijn drie windturbines richtte Engie ook een omgevingsfonds op. Dat heeft als doelstelling het financieren van lokale projecten die de leef- en woonkwaliteit van de omgeving verhogen. Inwoners van de deelgemeente Schoonbroek kunnen hiervoor een projectaanvraag indienen. Via burgerstemming gebeurt er dan een selectie van de projecten die in aanmerking komen voor steun van het omgevingsfonds. De projectoproep en burgerstemming verlopen onder begeleiding van de Koning Boudewijnstichting en de gemeente Retie.

Snellere vergunning

“Participatieve windprojecten bieden mee een antwoord op de energiecrisis die voor de deur staat. Geen betere manier om Russisch gas af te zweren dan de handen in elkaar te slaan en samen te investeren in hernieuwbare energie. Ik hoop dat deze samenwerking in Retie ook anderen warm maakt om te investeren in wind. Ze kunnen op Vlaanderen rekenen om hen maximaal te ondersteunen. Sinds deze maand korten we vergunningsprocedures tot wel 6 tot 9 maanden in. Zo geven we windturbineprojecten in Vlaanderen meer dan ooit de wind in de zeilen”, zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir die het windpark vorige week inhuldigde.

Tegen 2030 wil Engie zijn windcapaciteit op land optrekken naar 1000 megawatt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.