biogas bio-energie

Bio-energiecentrales krijgen klappen uit politieke hoek

Gisteren besliste de Vlaamse overheid om een knip te zetten in het steunmechanisme van de groenestroomcertificaten. Dat betekent een streep door de rekening van de bio-energiecentrales in ons land, meldt sectorfederatie Denuo.

“Deze beslissing, in combinatie met het prijsplafond voor de stroomverkoop die de federale regering heeft ingeroepen, is levensbedreigend voor bestaande en toekomstige bio-energieprojecten”, aldus Stany Vaes van Denuo.

De Vlaamse coalitiepartners stemden in met een zoveelste wijziging van het stelsel van de groenstroomcertificaten dat nu van toepassing is op lopende bio-energieprojecten.

“Door deze beslissing wordt de investeringszekerheid in de bio-energiesector compleet ondermijnd”, reageert Vaes. “Deze wijziging trekt de verhouding tussen omzet en kosten van bio-energiecentrales scheef. Het raakt deze bedrijven midscheeps en kan ze zelfs doen struikelen.” Resultaat: de opwekking van hernieuwbare energie zal in Vlaanderen gevoelig dalen.

lees ook

Belgische afval- en recyclagesector vraagt flexibiliteit om energiecrisis te bestrijden

Twee keer gestraft

Bovenop deze beslissing op Vlaams niveau komt ook het prijsplafond op de inkomsten uit stroom dat het federale niveau onlangs invoerde. Dat maakt dat de bio-energiebedrijven twee keer klappen krijgen.

“De groenestroomcertificaten en stroomverkoop zijn de twee cruciale factoren die nodig zijn om hernieuwbare bio-energieprojecten levensvatbaar te maken. Daar wordt nu fors in geknipt. En dat terwijl deze centrales hun kosten fel zien stijgen”, aldus Vaes. “Kortom, deze ingrepen kunnen de verdere uitbouw en de opstart van nieuwe hernieuwbare energieprojecten in Vlaanderen doen dalen, wat nooit de bedoeling kan zijn van de ‘energietrofee’ die beide regeringen willen binnenhalen.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.