Bedrijfsfocus op duurzaamheid zorgt voor economisch succes, aldus Bosch Tech Compass 2023

Technologische vooruitgang kan van de wereld een betere plek maken, dat is de globale teneur van het Bosch Tech Compass 2023. Al is het niet allemaal rozengeur en maneschijn: als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor klimaatactie suggereert het onderzoek dat er nog werk aan de winkel is.

Het onderzoek werd wereldwijd uitgevoerd in negen landen. In België werden 400 respondenten gevraagd naar hun kennis en houding tegenover technologie. Enkele hoogtepunten: vier op de vijf Belgische respondenten beschouwt duurzaamheid als een economische succesfactor. Twee derde van de Belgische respondenten gelooft dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken. Respondenten in België zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (58 procent) en windenergie (47 procent).

Hernieuwbare energie promoten

Energiecrisis en klimaatverandering: de kwestie die velen bezighoudt is hoe de mensheid kan voorzien in de vraag naar duurzame en betaalbare energie. In totaal is 62 procent van de respondenten voorstander van het promoten van zonne-energie, terwijl 44 procent wil dat er inspanningen worden geleverd om windenergie op te wekken.

Die meningen verschillen echter per land. In China (36 procent) en Frankrijk (31 procent) is de steun voor het promoten van kernenergie-technologie nog relatief sterk, terwijl de respondenten in de Verenigde Staten (olie: 21 procent, gas: 24 procent) en in India (olie: 22 procent, gas: 23 procent) aanzienlijk meer toegewijd blijven aan fossiele brandstoffen.

De respondenten in België zijn sterke voorstanders van het promoten van zonne- (58 procent) en windenergie (47 procent). 31 procent van de respondenten vindt ook dat waterstof meer gepromoot mag worden.

Duurzaamheid meets economisch succes

Wereldwijd zijn de respondenten het grotendeels eens over het economische potentieel van duurzame oplossingen en producten: maar liefst 82 procent is van mening dat hoe meer een bedrijf zich inzet voor duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het in de toekomst zal zijn. Deze mening komt het meest voor in Brazilië en India (elk 87 procent) en het minst in de Verenigde Staten (73 procent).

Ook 81 procent van de Belgische respondenten vindt dat duurzame technologieën een noodzakelijke vereiste zijn voor elk bedrijf, en 76 procent van hen vindt dat hoe meer een bedrijf investeert in duurzame technologieën, hoe economisch succesvoller het zal zijn in de toekomst.

Ernstig engagement?

Als het gaat om de inzet van het bedrijfsleven voor klimaatactie suggereert het onderzoek dat er nog ruimte voor verbetering is: gemiddeld vindt slechts 42 procent van de respondenten dat de meerderheid van de bedrijven in hun land het engagement op het vlak van duurzaamheid ernstig nemen. Regionaal zijn er grote verschillen: in Brazilië is dat amper 25 procent tegenover 68 procent in China. Ook in België vindt slechts 42 procent van de respondenten dat de meeste bedrijven zich ernstig engageren tot duurzaamheid.

“Klimaatverandering tegengaan is de grootste opgave van onze tijd. Er wordt dan ook terecht van bedrijven verwacht dat zij technische oplossingen bieden voor deze vraagstukken”, zegt Dr. Stefan Hartung, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch. Het bedrijf zet zich alvast in voor veelbelovende technologieën zoals waterstofelektrolyse.

Vertrouwen in technologie

Bosch Tech Compass toont dat het vertrouwen in technologie blijft groeien. Wereldwijd gelooft 75 procent van de ondervraagden dat technologische vooruitgang de wereld een betere plek kan maken.

In België is het geloof met 64 procent iets minder groot . Een overgrote meerderheid van de Belgische respondenten (83 procent) vindt wel dat technologische vooruitgang meer gefocust moet zijn op maatschappelijke problemen, zoals gezondheid, voedselvoorziening en klimaatverandering, en minder op individuele noden zoals e-commerce of ruimtetoerisme.

83 procent van de respondenten wereldwijd gelooft dat technologie de sleutel is tot het tegengaan van klimaatverandering. Voor België is dat 80 procent. Slechts 48 procent vindt dat op dit moment voldoende inspanningen worden geleverd voor de uitbouw van duurzame technologieën.

Gevraagd naar welke technologie het grootste potentieel heeft om duurzaamheid in de toekomst te stimuleren, kiest 46 procent van de Belgische respondenten voor waterstof/brandstofcel, gevolgd door biotechnologie (41 procent) en climate engineering (38 procent). Daarnaast antwoordt 47 procent van de Belgische respondenten dat waterstof tegen 2030 een “reguliere” brandstof zal zijn; 24 procent verwacht dat dit tussen 2031 en 2040 het geval zal zijn.

Over het onderzoek

Voor de Bosch Tech Compass werden namens Robert Bosch GmbH personen van 18 jaar en ouder online ondervraagd in negen landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Nederland). Het onderzoek werd uitgevoerd door de marktonderzoekers Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) in september 2022.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden 1.000 personen ondervraagd, in Brazilië, China, India en de VS waren dat elk 2.000 personen. In België waren dat er 400 en in Nederland 600. De willekeurige steekproeven zijn representatief voor de respectievelijke landen wat betreft regio, geslacht en leeftijd.

De algemene cijfers zijn een gemiddelde van 7 landen (Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). In deze cijfers zijn de resultaten van België en Nederland niet meegeteld.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.