Europees project met BuildUp versnelt energetische renovatie van sociale woningen

BuildUp, specialist in off-siteconstructie voor nieuwbouw en energetische renovatie, werd geselecteerd voor het Europese subsidietraject ‘Life Giga Regio Factory’. Dat project wil energetische renovatie versnellen en toegankelijker maken.

In Europa moeten 43 miljoen woningen een energetische renovatie ondergaan om het continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Een enorme opdracht die overheden veel geld kost maar tegelijk opportuniteiten meebrengt om het potentieel van off-site bouwen te gebruiken.

Europees consortium

Off-site energetische renovatie betekent dat woningen diepgaand en structureel gerenoveerd worden door rondom een isolerende bouwschil aan te brengen. Zo’n bouwschil bestaat uit complete gevels en daken die in een productiehal geassembleerd worden. In het concrete geval van BuildUp gebeurt dat in de productiehal in Aarschot. Grote projecten zoals de energierenovatie van een sociale woonwijk kunnen op die manier in recordtempo gebeuren.

BuildUp maakt samen met veertien andere bedrijven actief in België, Duitsland, Italië en Frankrijk deel uit van een consortium. Dat moet tegen 2030 de energetische renovatie van 750.000 sociale woningen met een off-site geproduceerde bouwschil faciliteren.

Op Belgisch niveau zijn naast BuildUp ook partners betrokken als Buildwise (het voormalige WTCB), Greenwin en Housing Europe – het overkoepelend orgaan voor sociale woningbouw in Europa. Greenflex coördineert het consortium.

lees ook

BuildUp maakt 160 sociale woningen op tien maanden tijd energieneutraal

België hinkt achterop

De financiering van het Europese subsidieproject Life Giga Regio Factory verloopt via het LIFE- programma, het financieringsinstrument van de Europese Commissie voor milieu- en klimaatactie.

De Europese belangstelling voor BuildUp is een opsteker, zegt CEO van BuildUp Hélène de Troostembergh, maar volstaat niet. “Ons land blijft achterophinken op het vlak van energetische renovatie. Ik hoop dan ook dat onze lokale en bovenlokale overheden uit onze selectie meenemen dat off-site constructie de toekomst is voor energetisch duurzaam en voor razendsnel bouwen en renoveren op grote schaal.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.