China, VS en India lopen meeste risico op economische klimaatschade

Volgens nieuw onderzoek bevinden 16 van de 20 regio’s in de wereld die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatcrisis zich in China. Daarnaast zullen vooral India en de VS de meeste hinder ondervinden van het veranderend klimaat tegen 2050. 

De economieën van de drie grootmachten zitten in de hoek waar de klimaatklappen vallen, zo voorspelt een rapport van onderzoeksbureau XDI. 

De specialist in klimaatrisico’s beoordeelde meer dan 2600 regio’s wereldwijd. Klimaatmodellen werden getoetst aan weer- en milieudata om de schade aan economie en infrastructuur in te schatten die temperatuurstijgingen tegen 2050 zouden kunnen veroorzaken. Het gaat om fysieke schade van onder meer overstromingen, natuurbranden en zeespiegelstijging. 

lees ook

Risico op bosbranden in EU neemt snel toe

Vlaanderen en Zeeland

Het rapport toont aan dat staten en provincies in China, de VS en India – drie belangrijke motoren voor de wereldeconomie – het hardst geraakt zullen worden. Maar liefst 80 procent van de 50 meest risicovolle staten en provincies in 2050 ligt in een van de de drie landen. In Europa behoort het Vlaams Gewest en de Nederlandse provincie Zeeland tot de grootste risicogebieden, na Groot-Londen en de gebieden rond Milaan en Venetië. 

Volgens de analisten van XDI is het de eerste keer dat er een vergelijkende studie werd uitgevoerd van alle provincies en deelstaten in de wereld op het vlak van klimaatrisico’s voor de bebouwde omgeving. “Aangezien uitgebreide gebouwde infrastructuur doorgaans samenvalt met veel economische activiteit en kapitaalwaarde, is het absoluut noodzakelijk dat het fysieke risico van klimaatverandering goed wordt begrepen en geprijsd”, zegt topman Rohan Hamden.

De grote potentiële klimaatschade in de drie economische grootmachten kan volgens het rapport de vastgoedprijzen drukken en investeringen ontmoedigen.

lees ook

Opinie: Overstromingen in Pakistan tonen dat adaptatie een gevaarlijke illusie is

Overstromingen

Andere belangrijke economische centra in de top 100 zijn Buenos Aires, São Paolo, Jakarta, Beijing, Hồ Chí Minh City, Taiwan en Mumbai.

In Zuidoost-Azië zal de schade tussen 1990 en 2050 volgens de projecties het sterkst toegenomen zijn ter wereld. Wereldwijd wordt de meeste schade veroorzaakt door inlandse overstromingen in combinatie met kustoverstromingen. 

“Het is cruciaal dat bedrijven, regeringen en investeerders de financiële en economische gevolgen van fysieke klimaatrisico’s begrijpen en dit risico in hun besluitvorming meenemen, voordat deze kosten het financiële kantelpunt bereiken”, aldus Hamden. 

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.