Circulair watergebruik van Colruyt Group: 8000 m³ water bespaard tijdens de zomervakantie

Door verschillende ingrepen – een nieuw waterzuiveringsstation en de uitbreiding van het waterbekken voor de opvang van hemelwater – wist Colruyt Group het stadswaterverbruik van de drie Halse Colruyt Group-sites flink te verminderen.

Colruyt Group houdt zijn waterafdruk al jaren zo klein mogelijk gaat en gaat volop voor circulair waterbeheer, zowel in de winkels als productiesites, distributiecentra en kantoren. Door hemel- en afvalwater maximaal op te vangen en – indien nodig – te zuiveren, brengt de retailgroep dit water nieuw in de kringloop waarvoor het hergebruikt wordt.

Water zuiveren

Eind 2021 nam Colruyt Group een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik op het distributiecentrum Dassenveld in Halle. Die installatie zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie sites in Halle: distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld, en de burelen en de magazijnen op de site Elbeek.

Tussen de opstartfase (van 1 juli tot 18 augustus) wist Colruyt Group het stadswaterverbruik van de 3 sites al met 8000 m³ te verminderen – wat overeenkomt met zo’n drie olympische zwembaden. Voor de komende dagen en weken zal die waterbesparing alleen maar oplopen.

Met een productiecapaciteit van 11 kubieke meter drinkwater per uur, kan de installatie elk jaar 90.000 kubieke meter afvalwater zuiveren tot 81.000 kubieke meter zogenaamd ‘proceswater’. Voor gebruik als kraantjeswater dient dit water geremineraliseerd te worden. Dat gebeurt door er een vijfde stadswater aan toe te voegen.

Leidingen aanleggen

Het was voor het projectteam van Colruyt Group belangrijk om met deze nieuwe installatie een evenwicht te vinden tussen technologie, kwaliteit en efficiëntie. Op lange termijn is het namelijk interessanter om het zuiveringsproces op één site te concentreren, want het project omhelst meer dan het zuiveren van afvalwater. Het gaat ook om de aanleg van onder- en bovengrondse dubbele waterleidingen: afvalwater in de ene richting, en gezuiverd drinkwater in de andere richting.

Zo werd het hoofdkantoor in Wilgenveld, dat zo’n 1,2 km van de installatie ligt, als eerste op de installatie aangesloten, gevolgd door site Elbeek. Als alles goed gaat, worden de distributiegebouwen van de nabijgelegen site Hellebroek ook aangesloten: de leidingen worden daar op dit moment voor geïnstalleerd.

Buffer uitbreiden

Naast de gloednieuwe installatie, werden de bestaande buffers voor het opvangen van hemelwater bij het distributiecentrum Dassenveld het voorbije jaar met 5.400 kubieke meter uitgebreid. “Die buffers hebben nu een totale capaciteit van 9.500 kubieke meter. Het water wordt gezuiverd door onder meer een zand- en uv-filter en nadien gebruikt voor de koelinstallaties en het sanitair”, aldus Peter Basteleus, verantwoordelijke voor dit project.

Zo vermindert Colruyt Group het stadswaterverbruik van deze sites met 90 procent; de afhankelijkheid van het stadswater wordt op die manier zo klein mogelijk – een cruciaal aspect in tijden van droogte.

Breder draagvlak

Het project op Dassenveld werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met watertechnologiebedrijf Waterleau. Process en sales ingenieur Hannah Vandewiele: “We ontwierpen de installatie en kunnen via het digitaal platform SmartLab zowel het systeem als de waterkwaliteit via inline metingen controleren. Alle data en dashboards zijn meteen ook beschikbaar voor Colruyt Group. Colruyt Group speelt zo ook een pioniersrol in de digitale transformatie van waterzuivering en hergebruik. Ik verwacht dat dit project het draagvlak voor water hergebruik als drinkwater bij zowel bedrijven als het grote publiek enorm zal vergroten.”

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.