Consortium met VITO en KULeuven gaat LFP-batterijen recycleren

Een Europees consortium gaat recyclageprocessen en scheidingstechnieken ontwikkelen voor einde-leven LFP-batterijen. Het doel: meer dan negentig procent van de kritieke grondstoffen terugwinnen en als grondstoffen hergebruiken. VITO en KULeuven zijn partners van het project dat de naam Acrobat kreeg.

Fossiele brandstoffen worden vervangen door hernieuwbare energie. Batterijen zijn daarbij cruciaal, maar ook een zwak punt. Ze bevatten namelijk kritieke grondstoffen waardoor duurzame recyclage noodzakelijk is. Alleen kan dit nog niet op grote schaal. Het Acrobat-consortium – een internationale samenwerking van onderzoeksinstellingen en topspelers – richt zich op de recyclage van lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LFP-batterijen). Op die manier zou tegen 2030 meer dan 90 procent van de kritieke grondstoffen gerecycleerd kunnen worden.

De voordelen van LFP-batterijen, een specifiek type van lithium-ionbatterijen, zijn legio. Ze hebben een lange levensduur, vragen weinig tot geen onderhoud, zijn extreem veilig, licht in gewicht en kennen een verbeterde laad- en ontlaadefficiëntie. Daarnaast bevatten ze geen dure metalen zoals kobalt en nikkel. Ze zijn daarmee goedkoper dan andere commercieel beschikbare lithium-ionbatterijen. Door die voordelen nemen ze een steeds groter segment van de batterijmarkt in. Ze zijn niet alleen te vinden in voertuigen, maar ook in thuisbatterijen, elektrisch gereedschap, huishoudtoestellen, e-bikes en e-steps.

Kritieke grondstoffen

LFP-batterijen bevatten echter ook kritieke grondstoffen zoals lithium, fosfor en grafiet. Die zijn van cruciaal economisch belang maar worden in Europa beperkt ontgonnen. Omdat Europa streeft naar een grotere onafhankelijkheid bij productieprocessen, is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk van die grondstoffen uit afgeschreven batterijen gerecycleerd worden. Er is ook een ecologisch luik aangezien deze batterijen milieuvervuilende stoffen bevatten die tijdens recyclage verwijderd kunnen worden. Alleen bestaat er voor deze LFP-batterijen in Europa geen specifiek, economisch levensvatbaar recyclageproces op industriële schaal.

Bij Acrobat zijn partners uit verschillende landen betrokken. Voor België gaat het om VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, en het Institute for Sustainable Metals and Minerals (SIM2) van de KU Leuven. VITO recycleert gebruikt LFP-kathodemateriaal tot nieuw hoogwaardig LFP-materiaal. SIM2 zorgt voor de terugwinning van lithium en de omzetting ervan in waardevol lithiumhydroxide-monohydraat van batterijkwaliteit. VITO en SIM2 zullen met een fysisch scheidingsproces ook grafiet terugwinnen. Behoren verder tot het consortium: het Duitse Fraunhofer Institute for Laser Technology, het Italiaanse Enea en het Duitse batterijrecyclingbedrijf Accurec Recycling.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.