Waterbeheer, Veolia, waterzuivering
Foto: Veolia

Dag van de Aarde: voor welke (water)uitdagingen staat België?

Vandaag, 22 april, is het World Earth Day. Die Dag van de Aarde staat in het teken van milieubescherming. Veolia grijpt dit moment aan om een balans op te maken. Het bedrijf dat andere organisaties helpt bij de ecologische transformatie, lanceerde in september vorig jaar Pulse of Nature. Dat online platform verzamelt in realtime Belgische milieugegevens op een interactieve kaart. Het doel is om burgers, bedrijven en overheidsinstanties bewust te maken van het belang van de ecologische transformatie.

Sinds de lancering van de tool verzamelde Veolia heel wat data in de vorm van tien Belgische ecologische uitdagingen, onderverdeeld in drie categorieën (water, klimaat en andere natuurlijke hulpbronnen). De lijst is beschikbaar voor iedereen die zich wil inzetten voor het milieu. Ecotips contacteerde naar aanleiding van World Earth Day Nicolas Germond. De CEO van Veolia laat zijn licht schijnen op de huidige situatie in België.

World Earth Day: balans opmaken


Belgen zijn zich bewust van de klimaatuitdagingen en tonen steeds meer interesse in oplossingen om vervuiling en klimaatverandering tegen te gaan. Sinds 1970 vindt op 22 april Dag van de Aarde plaats, met als doel mensen te informeren en te mobiliseren. Er worden al jarenlang initiatieven opgezet om onze planeet te beschermen, bijvoorbeeld tegen vervuiling en ontbossing. Hoewel de bescherming van het milieu een continue inspanning vraagt, biedt World Earth Day een uitgelezen kans om de belangrijkste bevindingen van Pulse of Nature van dichtbij te overlopen.

Sinds de lancering van Pulse of Nature afgelopen september heeft ons land een reeks buitengewone klimaatgebeurtenissen doorgemaakt. September 2023 was de warmste sinds 1833. In november 2023 steeg de regenval in de Borinage met 125 procent en in Vlaanderen met 160 procent vergeleken met de gebruikelijke seizoensnormen. In dezelfde periode (september 2023 – einde maart 2024) heeft Pulse of Nature (PoN) heel wat gegevens verzameld. “De grootste conclusie is dat van de 100 uitdagingen die PoN heeft gemeten, er 55 te maken hebben met waterschaarste ondanks hevige regenval en recorddikte sneeuw deze winter”, zegt CEO voor België en Luxemburg Nicolas Germond.

Waterschaarste aanpakken

België staat op de achttiende plaats van landen wereldwijd die het zwaarst worden getroffen door waterstress. Die weinig benijdenswaardige positie benadrukt volgens Veolia de dringende noodzaak om waterbronnen te optimaliseren en concrete oplossingen in te voeren. “Zoet water wordt steeds zeldzamer en daardoor een kostbaarder goed”, gaat Germond verder. “We stellen verschillende oplossingen voor om deze uitdaging aan te gaan. Zo kan gezuiverd afvalwater worden gebruikt om groene ruimten te besproeien, in industriële processen, voor de landbouw en het kan zelfs drinkbaar worden gemaakt.”

Veolia pleit ook voor meetnetten om waterlekken te voorkomen. “We kunnen water besparen door verantwoord gebruik en efficiënt onderhoud van industriële processen met water. Voor gebieden in de buurt van de zee is het ontzilten van zeewater eveneens een oplossing om de toegang tot drinkbaar water voor zoveel mogelijk mensen te garanderen.”

Ecologische transformatie


Veolia heeft wereldwijd 218.000 medewerkers. De groep ontwerpt praktische oplossingen voor het beheer van water, afval en energie die actief bijdragen aan een betere wereld. In ons land heeft Veolia 50.000 klanten. “Dat zijn in de eerste plaats industriële en publieke spelers. Daarnaast werken we samen met tal van federaties en andere spelers in de milieusector, zijn er publiek-private partnerschappen om efficiënter te handelen en ecologische transformatie op lokaal niveau te versnellen. Zo kunnen we prioritaire uitdagingen identificeren die vandaag om verandering vragen. Want de oplossingen bestaan, het is nu zaak om in actie te schieten.”

lees ook

Slechts 13 Vlaamse bedrijven lieten gratis waterscan al uitvoeren

De groep presenteerde onlangs haar nieuwe strategische programma voor 2024-2027 onder de noemer GreenUp. “Hiermee willen we erkend worden als pionier in de ecologische transformatie door de inzet van concrete oplossingen te versnellen. We stimuleren tegelijkertijd innovatie om hulpbronnen te depollueren, koolstofvrij te maken en te regenereren. Dit zijn de belangrijkste instrumenten om de gezondheid, levenskwaliteit en uiteraard het milieu te beschermen. We zijn ervan overtuigd dat de publieke en private sector elkaar kunnen aanvullen om milieuproblemen aan te pakken”, besluit Germond.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.