douchen regenwater waterenquête

Doucht Vlaanderen binnenkort met regenwater?

De Grote Waterenquête polste hoe Vlamingen anno 2022 denken over water. De eerste resultaten tonen dat het waterbewustzijn toeneemt en dat Vlamingen bereid zijn om actie te ondernemen.

Zo vindt 54% van de respondenten dat water nu al schaars is en verwacht 84% dat het in de toekomst nog schaarser zal worden. Deelnemers vinden water dan ook een kostbaar en onvervangbaar goed. Ze zijn bereid om actie te ondernemen en water te besparen, regenwater te gebruiken, watervervuiling te vermijden en de natuur schoon te houden.

Drinken van de kraan

Hoe gaat Vlaanderen duurzaam om met water? 72% van de respondenten drinkt kraantjeswater. In 2018 was dit nog 59%. Meer dan de helft heeft thuis een regenwaterput. Er is een grote bereidheid om maatregelen te nemen waardoor regenwater beter infiltreert.

Regenwater populair

In de toekomst ziet de Vlaming een belangrijke rol weggelegd voor regenwater. In de eerste plaats omdat het volgens de respondenten kostenbesparend is en goed voor het milieu. Ze zien het als de meest geschikte bron voor tal van toepassingen zoals schoonmaken, de tuin sproeien, de wc doorspoelen en de was doen.

Opvallend: ook om te douchen zou 63% in de toekomst voor regenwater kiezen. Wie regenwater gebruikt om zich te douchen, moet er volgens de regelgeving voor zorgen dat het gezuiverd wordt zodat het aan de minimale kwaliteitsvereisten voor de volksgezondheid voldoet.

Hoopgevend

“Dat de Vlaming openstaat voor alternatieve waterbronnen is hoopgevend”, zegt Dirk Halet, strategisch coördinator van Vlakwa, het Vlaams Kenniscentrum Water. “Bijna 60% van respondenten zoekt advies om watergebruik thuis te optimaliseren. De helft weet evenwel niet waar ze terechtkunnen voor zulk advies. Hier is dus nog een belangrijke stap te zetten om de beschikbare informatie breed te verspreiden.”

Abstract verbruik

Ondanks alle goede voornemens, hebben veel mensen weinig zicht op hun waterverbruik. Zo weet 47% van de respondenten niet hoeveel water ze jaarlijks verbruiken en 27% heeft geen idee hoeveel de waterrekening bedraagt. “Het gebruik van water is voor veel consumenten abstract. Daarom schatten zij hun inspanningen op het vlak van waterbesparingen vaak optimistischer in dan de werkelijkheid,” zegt Verolien Cauberghe van UGent.

“De waterbedrijven zijn volop bezig digitale watermeters te installeren”, stelt Carl Heyrman, algemeen directeur van AquaFlanders. “Daarmee krijgen klanten alvast meer inzicht in hun verbruik. We hopen dat het hen aanzet om bewuster om te gaan met kraanwater.”

Over de enquête

De Grote Waterenquête is een initiatief van Vlakwa in samenwerking met AquaFlanders en Universiteit Gent. De resultaten zijn gebaseerd op de antwoorden van 2.636 respondenten verspreid over heel Vlaanderen. Meer achtergrondinformatie en de volledige cijfers zijn beschikbaar via www.grotewaterenquete.be

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.