landbouw tanzania

Duurzame landbouw in Afrika ook heilzaam voor de boeren

Duurzame landbouwpraktijken verbeteren niet alleen de voedselzekerheid van boeren in Afrika, maar ook hun welzijn. Dat blijkt uit Brits onderzoek in Tanzania. 

De Universiteit van Newcastle ondervroeg vijfhonderd gezinnen op het platteland van Tanzania en ontdekte dat de meeste kleine boeren minstens één agro-ecologische praktijk op hun boerderij toepassen. Dat gaat bijvoorbeeld over mulchen van landbouwafval, tussengewassen planten of boslandbouw.

Zo’n duurzame aanpak levert niet alleen materiële voordelen op, blijkt uit de studie in Agronomy for Sustainable Development. Er is ook een positieve invloed op het menselijk welbevinden. Daarvoor hoeft de boer niet volledig biologisch of ecologisch te gaan werken – elke ecologische ingreep heeft al voordelen.

Bomen als buffer

“We laten in deze studie zien dat praktijken die profiteren van de hulp van de natuur binnen landbouwsystemen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de voedselzekerheid en het welzijn van kleine boeren op het tropische platteland”, zegt Marion Pfeifer, hoogleraar Milieubeheer aan de Universiteit van Newcastle. “Deze bevindingen zijn belangrijk voor het formuleren van beleid rond landgebruik en -beheer, zoals het beheer van landelijke landschappen voor resultaten op het gebied van biodiversiteit en welzijn.”

Met name de aanplant van bomen op en rond landbouwgrond heeft veel voordelen en werkt ook nog eens als een buffer in de strijd tegen de klimaatverandering.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.