Voertuig herstellen na ongeval? Eco Repair Score berekent milieu-impact

Sommige hersteltechnieken zijn milieuvriendelijker dan andere. Expertisebureau Vonck en VITO hebben daarom de Eco Repair Score ontwikkeld. Dat is een berekeningstool die een duurzaamheidsscore van A tot en met E geeft aan voertuigherstellingen na een ongeval.

De Europese Unie wil onder impuls van de EU Green Deal herstel en hergebruik sterk stimuleren. De Eco Repair Score vertaalt die doelstelling naar een laagdrempelige berekeningstool. Die tool geeft inzicht in de milieu-impact van de verschillende herstelmethoden.

Portefeuille in beeld

Leasemaatschappijen en verzekeraars kunnen op die manier zowel rekening houden met de kostprijs, kwaliteit en service als met de indirecte milieu-impact van hun verzekeringsactiviteiten. Zo kunnen ze herstellers ertoe aanzetten om hun milieu-impact te evalueren en te verlagen.

Naast individuele dossiers stelt Eco Repair Score hen bovendien in staat om de milieu-impact van de herstellingen binnen hun volledige portefeuille in beeld te brengen. Die gegevens zijn direct en automatisch bruikbaar in de ESG-rapportering.

Ook overheden kunnen een beleid uitstippelen dat de milieu-impact van voertuigherstellingen verder verlaagt. Bovendien stelt de score hen in staat om de evolutie van de markt over een langere periode op te volgen.

Onafhankelijk van levertermijnen

De praktijk leert dat vakkundige herstellers vaker onderdelen herstellen dan vervangen, wat milieuvriendelijker is. Met de Eco Repair Score kan de herstellers hun efficiëntie tonen. Ze kunnen gericht investeren in opleiding en vakmanschap, zodat er meer (lokale) herstellingen worden uitgevoerd. Daardoor worden ze minder afhankelijk van onregelmatige levertermijnen van nieuwe onderdelen, zoals die de laatste jaren steeds vaker voorkomen.

lees ook

Autoverzekeraar AG wil milieuvriendelijkere herstellingen

Goedkoopste optie

Consumenten kunnen met de gratis berekeningstool nagaan wat de meest milieuvriendelijke herstellingsoptie is voor hun schadegeval. Met die informatie kunnen ze de reparatieaanpak bespreken met hun hersteller en pleiten voor een meer milieuvriendelijke oplossing. Dat de milieuvriendelijke optie vaak ook de goedkoopste is, werkt drempelverlagend.

Europese standaard

Eco Repair Score is gebaseerd op de jarenlange kennis van Expertisebureau Vonck van autoherstellingen en de kennis van VITO op het gebied van duurzaamheidsevaluaties. Het pilootproject dat ze samen met verzekeraars opzetten was succesvol en liet toe om het model achter de score verder op te schalen en te automatiseren.

Het doel is om van Eco Repair Score een Europese standaard voor de analyse van milieu-impact van voertuigherstellingen te maken. Daartoe worden momenteel de nodige initiatieven uitgewerkt.

Nieuwsbrief

In je mailbox: aankondigingen van opleidingen, events, nieuws en inzichten over duurzaamheid.

"*" indicates required fields

This field is for validation purposes and should be left unchanged.